#9863 | 2017-11-06 København, Denmark

Capital Markets - Forretnings-Programleder

Til en af vores kunder søger vi en Programleder med meget stor forretningsmæssig forståelse og erfaring indenfor Capital Markets ( der er intet IT involveret i opgaven).

En central opgave for programlederen er at skabe et strategisk billede af alle arbejdsstrømme og sikre, at alle arbejdsflows passer sammen. Det er desuden kritisk, at programlederen forstår de store afhængigheder på tværs af projektgrupper - både inden for og uden for koncernens drift - og udvikler en Program-plan, der integrerer de vigtigste milepæle, problemer og risici.

Opgaven vil desuden bestå i:

 • Følge og styrke det etablerede projekt governance framework.
 • Vedligeholde Group Operations '"Book of Work", som dokumenterer og sporer alle projekter, der påvirker Group Operations.
 • Levere gennemsigtighed på tværs af projekter, herunder benefits, omkostninger og ressourceprofiler, planlægning og omfang gennem korrekt og rettidig rapportering.
 • Sikre en nøjagtig overvågning og hurtig eskalering af risici og problemer, herunder afvigelser i forhold til benefit, omkostninger, planlægning og omfang.
 • Facilitering af prioriteringsbeslutninger for at imødekomme nye væsentlige leverancer- med sikring af at indflydelse på den eksisterende "book of work" anerkendes og er sporbar.
 • Opfølgning på nye initiativer for at sikre strategisk tilpasning eller for at sikre en aktiv beslutning om at indføre en taktisk tilgang.
 • Overvågning af implementeringssucces og tracking af succes efter levering.

Krav:
 • Besidde stærk følelse af ejerskab.
 • God til at håndtere interessenter og konkurrerende prioriteter.
 • Fremragende kommunikationsfærdigheder både skriftligt og verbalt.
 • Kender agile udviklingsmetoder og den mere traditionelle PMP / Prince2.
 • Har mindst 5 års erfaring med at arbejde med komplekse projekter med stor organisatorisk indvirkning på alle niveauer.
 • Har erfaring med at lede individuelle bidragsydere og First-line ledere.
 • Modstandsdygtighed overfor hyppige ændringer i opgaver i organisationen.
 • Selvdreven, uafhængig og ivrig efter at levere succes.
 • Har den pondus der skal til, når man laver noget nyt og laver stakeholder management.
 • Besidde overblik, kunne se helheden og evne at tænke ud af boxen.
 • Skal være udførende og have ”hands on” og ikke være leder i denne rolle. Man skal kunne evne at sætte sig ind i projekterne som foregår pt og bygge et afrapporterings værktøj, så erfaring med at vide hvad som virker og hvad som ikke gør, er en fordel.
 • Det er vigtigt at have bank erfaring, og stor forretningsmæssig erfaring indenfor Capital Markets og forstå forretningen og branchen, og vide hvad det betyder når man taler aktier, optioner, payment og settlement etc.


Start: ASAP
Varighed: 6 måneder
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Job type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.