#9845 | 2017-11-03 København, Denmark

Erfaren testmanager til offentlig kunde

Opgaven vil bestå i følgende testmanagementydelser:
  • Udarbejde teststrategi, herunder risikoprioritering, snitlader til test af mekaniske anlæg, sammenhæng mellem change- og release-management samt performance-, fail-over- og disaster recovery-test
  • Udarbejde overordnet projekttestplan for 2018-19 og detaljeret plan for 2018, herunder udkast til bemandingsplan for testorganisation (roller, kompetencer og resurse-estimater) og afhængigheder
  • Udarbejde metodik og værktøjer for testrapporter og godkendelse af delleveranceprøver samt driftsprøver, herunder godkendelseskriterier, idet der også her skal tages højde for kontraktbilagene vedrørende prøver og dokumentation.
  • Bistå med at facilitere udarbejdelse af test-cases for funktionstest samt evt. reviewe testcases for de forudgående test, som leverandørerne eller rådgiver har ansvar for.
  • Bistå med at styre, tilrettelægge, følge op på og rapportere på test der i forvejen er planlagt i den periode, konsulenten arbejder på projektet.

Opgaven løses i samarbejde med kundens projektteam (herunder testmanager) samt testmanagere mv. hos leverandørerne og kundens rådgiver.

Konsulenten refererer til den overordnede projektleder.

Eventuelle ydelser i tilfælde af, at optionen indløses:
  • Styring, tilrettelæggelse, opfølgning og rapportering af testarbejde, herunder review af testrapporter fra leverandørerne
  • Facilitere afvikling af test
  • Sikre at testopgaver udføres i overensstemmelse med teststrategi og kontrakt med leverandører


Start: 1. december gerne tidligere
Varighed: Tre måneder plus option på op til ti måneder
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Job type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.