#16987 | 2020-06-29 Oslo (Drammen), Norway

Prosjektleder-RKL

På vegne av en kunde innen helsesektoren ser vi etter 2 erfaren prosjektledre som skal bistå i ledelse og gjennomføring av kunden sitt arbeid med innføring av regional laboratoriedataløsning.

Om prosjektet:
Prosjekt regional laboratoriedataløsning har som formål å innføre et regionalt, standardisert laboratoriedatasystem, LVMS, til helseforetakene i regionen. Samtidig etableres standardiserte laboratoriearbeidsprosesser i regionen.

Den regionale løsningen legger til rette for bedre arbeidsflyt internt i det enkelte foretak og samhandling mellom foretakene. Prosjektet har betydelig brukermedvirkning i alle deler. Brukerrepresentanter fra Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset ØstfoØstfold HF deltar i prosjektarbeidet. Resterende foretak blir involvert etter hvert som innføringen fortsetter.

Vestre Viken HF har utarbeidet en konseptrapport for laboratoriedatasystem knyttet til Avdeling for laboratoriemedisin, som omfatter fagområdene farmakologi, immunologi, medisinsk biokjemi og mikrobiologi. Vestre Viken HF bruker i dag ulike laboratoriedatasystem for ulike fagområder og ulike lokasjoner. I tråd med strategiske føringer og målbilde både i Helse Sør-Øst og Vestre Viken HF er det ønskelig med forenklede og standardiserte løsninger.

Rolle 1: Prosjektleder, Oslo
Arbeidsoppgaver:
 • Ledelse og gjennomføring av Helse Sør-Øst sitt arbeid med innføring av regional laboratoriedataløsning.
 • Prosjektfaglig prosjektleder, i nært samarbeid med klinisk prosjektleder (hovedprosjektleder) og øvrig prosjektledelsesteam og prosjektdeltagere
 • Utstrakt interessenthåndtering både inn mot tekniske og kliniske miljøer i Sykehuspartner og de øvrige helseforetakene samt opp mot ledelse og linje i Helse Sør-Øst RHF
 • Leverandørhåndtering
 • Prosjektledelse i tråd med Helse Sør-Øst sin prosjektmetodikk basert på Difi’s Prosjektveiviser og Sykehuspartners prosesser, deriblant oppfølging og releasarbeid i tråd med Sykehuspartners test og release prosess, innførings- og overleveringsprosesser
 • Innhente og gjøre seg nytte av dokumentasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter gjennomført i Sykehuspartner og i de øvrige foretakene
 • Rolle 1 er i gjennomføringsfase for fagområde patologi for alle helseforetak i regionen

Må-ha-krav:
 • God virksomhetsforståelse innen helsesektoren
 • Utstrakt erfaring og resultater fra ledelse av komplekse regionale kliniske leveranseprosjekter/endringsprosjekter innen IKT
 • Erfaring og resultater fra Helse Sør-Øst eller tilsvarende helseforetak prosjekt- og leveranseprosesser
 • Kjennskap til laboratoriedataløsning, spesielt innen patologi
 • Resultater fra interessenthåndtering i helsesektoren (Helseforetak, RHF, Sykehuspartner)
 • Erfaring fra leverandøroppfølging
 • Kompetanse på IKT-løsninger
 • Ledelseserfaring og konsulentprofil
 • PRINCE2 practitioner sertifisering eller liknende

Ønsket krav:
Erfaring og resultater fra Helse Sør-Øst eller tilsvarende helseforetak prosjekt- og leveranseprosesser, spesielt Sykehuspartners test og releaseprosesser

Rolle 2: Prosjektleder, Oslo og Drammen
Arbeidsoppgaver:
 • Ledelse og gjennomføring av Helse Sør-Øst sitt arbeid med innføring av regional laboratoriedataløsning.
 • Prosjektfaglig prosjektleder, i nært samarbeid med klinisk prosjektleder (hovedprosjektleder) og øvrig prosjektledelsesteam og prosjektdeltagere
 • Utstrakt interessenthåndtering både inn mot tekniske og kliniske miljøer i Sykehuspartner og de øvrige helseforetakene samt opp mot ledelse og linje i Helse Sør-Øst RHF
 • Leverandørhåndtering
 • Prosjektledelse i tråd med Helse Sør-Øst sin prosjektmetodikk basert på Difi’s Prosjektveiviser og Sykehuspartners prosesser
 • Innhente og gjøre seg nytte av dokumentasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter gjennomført i Sykehuspartner og i de øvrige foretakene
 • Rolle 2 er i en tidlig fase med fokus på Vestre Viken HF.

Må-ha-krav:
 • God virksomhetsforståelse innen helsesektoren
 • Utstrakt erfaring og resultater fra ledelse av komplekse regionale kliniske endring- og leveranseprosjekter innen IKT
 • Resultater fra interessenthåndtering i helsesektoren (Helseforetak, RHF, Sykehuspartner)
 • Erfaring fra leverandøroppfølging
 • Kompetanse på IKT-løsninger
 • Ledelseserfaring og konsulentprofil
 • PRINCE2 practitioner sertifisering eller liknende

Ønsket krav:
 • Kjennskap til laboratoriedataløsning
 • Erfaring og resultater fra Helse Sør-Øst eller tilsvarende helseforetak sine prosjekt- og leveranseprosesser, inkl prosessen til Sykehuspartner eller tilsvarende helseforetak

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: 17.08.2020
Varighet: Rolle 1: 01.12.2020 (opsjon til 31.01.2021 | Rolle 2: 31.08.2021 (opsjon til 31.12.2021)
Arbeidssted: Oslo (Drammen), Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette projekt.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.

ProData Consult gemmer data i din browser / enhed ved hjælp af cookies med henblik på statistik og optimering af vores hjemmesider og eventuelt til målrettet annoncering. Ved at acceptere, giver du os dit samtykke til denne brug af cookies. Læs vores privatlivspolitik for mere information. Du kan altid trække dit samtykke tilbage her: Persondata politik & cookies

Webstedet kræver brug af "Nødvendige cookies". Vores nødvendige cookies bruges kun til at levere en korrekt fungerende hjemmeside og webservice.

Udvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for at placere relevante annoncer, der leveres til dig på tredjepartswebsteder.