#16450 | 2020-04-29 Oslo, Norway

Delprosjektleder IKT

På vegne av en kunde i helsesektoren ser vi etter en Senior Prosjektleder med solid erfaring fra større IKT-miljøer og forvaltning i helsesektoren.

Om prosjektet:
Helse Sør-Øst RHF skal innføre regional løsning for rekvirering av polikliniske laboratorieundersøkelser samt henvisning til radiologisk undersøkelse basert på produktet DIPS Interactor fra DIPS AS som løsning. DIPS Interactor skal også leveres skybasert.

Prosjektet består av flere arbeidsstrømmer
 • Etablering av infrastruktur for en regional løsning for DIPS Interactor Publisher. Denne benyttes av helseforetakene for å vedlikeholde tjenestekatalogen som viser hvilke analyser og undersøkelser som tilbys for rekvirentene.
 • Etablering av testmiljø inkl testlegekontor for test av at rekvisisjoner og henvisninger genereres korrekt ute hos rekvirent. Tilpasninger i fagsystem må påregnes.
 • Testing og pilotering av mottak i alle fagsystem. Utvikling og tilpasninger i fagsystem må påregnes.
 • Opplæring.

Helseforetakene vil involveres tett i arbeidet. Med nærmere 40 ulike installasjoner av fagsystem som skal motta henvisninger og rekvisisjoner, samt at det er flere ulike EPJ ute hos rekvirent som genererer disse meldingene, er kompleksiteten i detaljene stor. Rekvirenter vil eksempelvis være legekontor, legevakt og øvrige kommunale helsetjenester. En egen testleder vil ha ansvar for koordinering av all testing.

Kunden har behov for en delprosjektleder IKT som kan planlegge og etablere den tekniske løsningen inklusive integrasjoner. Delprosjektlederen skal også støtte prosjektledelsen i arbeidet med å koordinere innføring av løsningen DIPS Interactor på helseforetakene.
Delprosjektleder IKT vil også jobbe tett sammen med testleder, samt med forvaltningsorganisasjonen i Sykehuspartner, som har ansvar for drift og forvaltning av alle berørte fagsystem. Konsulenten må forvente å jobbe med flere av arbeidsstrømmene i parallell.

Arbeidsoppgaver:
 • Planlegge, bidra inn i og følge opp Helse Sør-Øst sitt arbeid med etablering og innføring av DIPS Interactor.
 • Planlegge aktiviteter, fasilitere workshops, koordinere ulike ressurser og fremskaffe avklaringer.
 • Koordinere og følge opp prosjektets tekniske ressurser: løsningsdesigner, ROS-rådgiver, integrasjonsressurser, applikasjonsforvaltere m fl. for å sikre leveranser i henhold til prosjektets tidsplan.
 • Dokumentere prosjektet i tråd med Helse Sør-Øst sin prosjektmetodikk basert på Difi’s Prosjektveiviser

Delprosjektlederen vil ha et spesielt ansvar med hensyn på:

Applikasjon
 • Etablere DIPS Interactor med tilhørende moduler i test- og produksjonsmiljø
 • Oppfølging og kvalitetssikring av løsningsdesign og ROS
 • Applikasjonsspesifikke driftsrutiner samt backup/restore
 • Bistand til etablering av testdata

Integrasjoner
 • Beskrive utviklingsbehov på integrasjonsplattform og mot berørte fagsystemer. Dette vil skje i tett samarbeid med Sykehuspartners fagspesialister
 • Etablere integrasjonsfunksjonalitet
 • Sikre at meldingsflyt følger nasjonale standarder og kodeverk
 • Sørge for at miljøer er tilgjengelige for integrasjonstest, dette inkluderer DIPS Interactor, Norsk Helsenett og berørte fagsystemer

Forvaltning
 • Bidra til og fasilitere utarbeidelse av forvaltningsmodell, samt rutiner for forvaltning
 • Utarbeide tjenestebeskrivelse i samarbeid med tjenesteansvarlig
 • Planlegge overlevering til avtalte aktører

Sentrale kompetansekrav:
 • Erfaring som teknisk prosjektleder/IT-prosjektleder på seniorkonsulentnivå (5-7 år)
 • Erfaring fra større IKT-miljøer og forvaltning i større organisasjoner
 • Erfaring med innføring og idriftsetting av virksomhetskritiske løsninger
 • Dokumentert kompetanse på IKT-løsninger; og særlig integrasjoner
 • Teknisk fagkompetanse innenfor noen av disse områdene: Nettverk, server, klient, IKT-infrastruktur, skyløsninger
 • Konsulenten må være proaktiv, løsningsorientert og ha et sterkt leveransefokus
 • Konsulenten må ha en god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Virksomhetsforståelse for IKT i helsesektoren
 • Kjennskap til forvaltning av IKT-systemer i helsesektoren
 • Kjennskap til spesialisthelsetjenesten
 • Kjennskap til pasientadministrative systemer og rekvirentløsninger som er i bruk i helsesektoren

Der er en fordel å ha:
 • Kjennskap til løsningsdesign og sikkerhetsvurderinger
 • Erfaring fra arbeid med meldingsutveksling, bruk av NHN adresseregister og nasjonale meldingsstandarder

Krav til språk: Norsk
Konsulenten(e) skal ha meget gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk.

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: Snarest (senest 18. mai)
Varighet: 31.10.2020 (+ opsjon)
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette projekt.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.

ProData Consult gemmer data i din browser / enhed ved hjælp af cookies med henblik på statistik og optimering af vores hjemmesider og eventuelt til målrettet annoncering. Ved at acceptere, giver du os dit samtykke til denne brug af cookies. Læs vores privatlivspolitik for mere information. Du kan altid trække dit samtykke tilbage her: Persondata politik & cookies

Webstedet kræver brug af "Nødvendige cookies". Vores nødvendige cookies bruges kun til at levere en korrekt fungerende hjemmeside og webservice.

Udvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for at placere relevante annoncer, der leveres til dig på tredjepartswebsteder.