#11826 | 2018-09-14 Ballerup, Denmark

Projektleder med transitionserfaring

Konsulenterne skal forestå teknisk projektledelse af konfiguration og migrering af IT-arbejdspladser, servere, data (basis infrastruktur) i forbindelse med overdragelse af driftsopgaver fra statslige institutioner.

Der skal løbende udarbejdes projektdokumentation og planer, herunder plan for kundens aktiviteter. Dokumentationen udarbejdes på dansk, og omfatter bl.a. PID, projektplaner, risikoanalyser, drejebøger, migreringslister, kapacitetsbaseline, arkitekturtegninger, kommunikationsstrategi. Konsulenterne skal medvirke til at sikre et godt og involverende projektsamarbejde med kunder, leverandører og teknikere.

Disse transitionsprojekter følger kundens generelle projektstyringsmodel. Denne model er inspireret af projektstyringsmetoden PRINCE2. Projektstyring af transitionsprojekter rummer imidlertid en række særegne karakteristika, som konsulenten skal følge, herunder bl.a. at det tekniske metodeapparat er fastlagt, krav fra ISO27001 er indlejret i projektet og initieringsfasen er gennemført.

Konsulenterne udarbejder på egen hånd de nødvendige detaljerede planer for gennemførsel af migreringen hvorfor der forventes en solid teknisk indsigt på tekniker/it arkitekt niveau.

Der bliver kigget nøje efter at man har teknisk forståelse for området- så en projektleder med tekniker baggrund er i høj kurs.

Start: Snarest
Varighed: Tre til seks måneder med option
Arbejdssted: Ballerup, Denmark
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Job type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.

Gratis forumaften i København

Kursus _pop

Kom til gratis forumaften om W3C og det moderne web, hvor Kenneth Christiansen vil guide os gennem webteknologiens nye muligheder.