#11628 | 2018-07-12 Nordjylland, Denmark

Testmanager til stort IT-udviklingsprojekt

Vi søger en erfaren testmanager til et projekt, der involverer videre- og nyudvikling af processer. Kunden anvender test efter den traditionelle vandfaldmodel, og det er derfor vigtigt at konsulenten har gode erfaringer og kompetencer inden for denne udviklingsmetode.

Beskrivelse af opgaven:
Kunden har brug for en testmanager til testopgaver inden for sine grunddataprojekter.

Herunder:

  1. Udarbejdelse af teststrategi
Opgaven omfatter udarbejdelse af en samlet teststrategi til gennemførelsen af testaktiviteter for en række ændringsønsker til den eksisterende hovedkontrakt, samt ift. projektets overtagelsesprøve (delvis afsluttet) og projektets driftsprøve.

2. Planlægning af test
Opgaven omfatter den konkrete strukturering og planlægning af de nødvendige testaktiviteter for de enkelte udviklingsaktiviteter i samarbejde med kundens testteam, herunder daglig planlægning og opfølgning for den enkelte medarbejder. Herudover vil der være behov for at planlægge tværgående tests i forhold til grunddataprogrammet (anvendertest, prøveimplementeringstest).

3. Ekstern styring
Opgaven omfatter også styring, ledelse og kommunikation i forhold til eksterne interessenter og leverandører.

4. Rapportering
Opgaven indbefatter løbende rapportering af fremdrift på projektets testaktiviteter til projektlederen og styregruppen.

5. Vurdering af systemets anvendelighed og stabilitet på baggrund af testresultater

Opgaven omfatter at understøtte projektlederen og styregruppens beslutninger ift. at godkende de leverede leverancer og formelle prøver i projektet.

JIRA anvendes til testcase specifikation, testeksekvering, opgavestyring og registrering/gentest af fejlrettelser.

Dokumentation skal foreligge i Jira og Confluence hvorfor erfaring hermed er nødvendig.

Start: 1. august
Varighed: Ni måneder
Arbejdssted: Nordjylland
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Job type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.

Gratis forumaften i København

Kursus _pop

Kom til gratis forumaften om W3C og det moderne web, hvor Kenneth Christiansen vil guide os gennem webteknologiens nye muligheder.