#10684 | 2018-02-23 København, Denmark

Stærk IT projektleder, gerne kendskab til energibranchen/energidistribution

Konsulenten tilknyttes projektet kaldet Nordisk RSC, som er et projekt der har til formål at etablere Regional Security Coordination Organisation (RSC). Dette er i store træk et EU-drevet initiativ, hvori der ønskes øget samarbejde og koordinering på tværs af Norden mellem de 4 nordiske TSO’er (systemansvarlige transmissionsvirksomhed). TSO’erne er ansvarlige for el- og gasdistribution i deres respektive lande.

Konsulenten skal varetage rollen som IT Lead for et af 6 projektspor, ”Coordinated Security Analysis” (CSA),

Opgaven:
Konsulenten skal indgå i tæt samarbejde med forretningsejeren om at sikre fremdrift i projektet i overensstemmelse med projektinitieringsdokumentet (PID’en). Dette indebærer blandt andet:
 • Udarbejdelse og opdatering af projektstyringsværktøjer og metode
 • Planlægge projektleverancen og strukturere arbejdsmetoder
 • Udarbejdelse og opdatering af projektplaner, roadmap, delmål og afhængigheder
 • Konsulenten kommer til at fungere som ”one point of entry” for ITorganisationen
 • Evaluere og godkende designforslag, kravspecifikation, use cases, procesbeskrivelser etc.
 • Drive samarbejde med interessenter eksternt (TSO’er, EU etc.) og internt i RSC organisationen
 • Tage part i rapportering og kommunikation mod de respektive styreorganer i projektet
 • Være den primære ansvarlige for IT-leverancer i CSA sporet
 • Drive kravspecifikationsprocessen
 • Løbende forventningsafstemme med interessenter og søge konsensusløsninger
 • Bidrage med IT-perspektiver og -overvejelser i dialoger med forretningssiden af projektet
 • Understøtte TSO’erne i arbejdet med CSA-servicen og intern implementering
 • Være ansvarlig for at dokumentation udarbejde, at projektskabeloner anvendes og at dokumentationskrav overholdes
 • Konsulenten vil sammen med serviceejeren udgøre ledelsesteamet for CSA-sporet og rapportere til projektledelsen bestående af projektejeren, Business Lead og IT Lead.

Det forventes, at Konsulenten skal arbejde omkring 150 timer om måneden. Arbejdstiden kan dog variere.

Derudover forventes det, at Konsulenten skal arbejde fra Fredericia ca 5-6 dage om måneden, og der kan forekomme enkelte arbejdsdage på kundens øvrige
lokationer i Norden.

Konsulentens egenskaber:
 • Konsulenten skal have erfaring med IT-projektledelse med særligt fokus på udarbejdelse og strukturering af IT-kravspecifikation.
 • Besidde en stærk evne til at videreformidle forretningskrav til IT, og IT-krav til forretningen. Dette kræver en grundlæggende forståelse for de centrale elementer i applikationsudvikling og applikationskravspecifikation samt forståelsefor forskelligartede perspektiver/tilgange hos henholdsvis forretningen og IT. Herunder også en anerkendelse af en gensidig afhængighed.
 • Konsulenten skal have solid metodeforståelse og praktisk erfaring med IT-projektledelse og samtidig være i stand til at agere i en programlignende projektkonstellation, som stiller høje krav til koordinering og kommunikation.
 • Erfaring med at arbejde med projektkoordinering,
 • Projektplanlægning og dokumentation vægtes ligeledes højt.
 • Leverandørstyring er tilsvarende et vigtigt område, som det forventes, at Konsulenten har erfaring med, da den endelige CSA-løsning forventes at udarbejdes i samarbejde med udvalgte eksterne- og eventuelt, interne IT leverandører. Derudover er leverancestyring, herunder nedbrydning af overordnede leverance i delleverancer/milestones samt opfølgning, planlægning og ressourcekoordinering, kompetencer som kommer til at fylde meget i det daglige arbejde.
 • Konsulenten skal kunne trives i et multikulturelt miljø og kunne arbejde med de kulturelle og arbejdsmæssige forskelligheder et sådan arbejdsmiljø indebærer. Dette betyder blandt andet, at Konsulenten skal besidde evnen til at skabe konsensusløsninger og kunne tilpasse sin kommunikationsform afhængig af modtager.
 • Der stilles ingen specifikke krav til Konsulentens tekniske baggrund. Den vigtigste kompetence, som Konsulenten skal besidde, er IT-projektledelse. Det er en fordel hvis Konsulenten har kendskab til energibranchen eller energidistribution.
 • Konsulenten skal besidde et højt sprogligt niveau i engelsk, både i tale og på skrift.


Start: Asap, senest 1. april
Varighed: Året ud
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Job type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.

Gratis forumaften i København

Kursus _pop

Kom til gratis forumaften om W3C og det moderne web, hvor Kenneth Christiansen vil guide os gennem webteknologiens nye muligheder.