#10516 | 2018-01-30 Københavnsområdet , Denmark

Application Manager

Til en af vores kunder søger vi en erfaren Application Manager.

Kompetenceområde (Domæne):
 • Forretningsapplikationer anvendt af butik og hovedkontor herunder
 • Funktionalitet og anvendelse i butik
 • Snitflader til øvrige applikationer/funktioner
 • Supporteret hardware og infrastruktur
 • Applikations udvikling og integrationer

Delansvar inden for Store Applications leverancer:
 • For butiksvendte applikationer
 • Drive og forvalte forretningsapplikationer anvendt af butik i butik herunder
 • Overvåge performance af relevante leverandøraftaler
 • Bidrage til forbedring af applikationernes drifts og support
 • At støtte afdelingens løsningsejere i at drive og forvalte udviklingsværktøjer, -metoder, dokumentation og standarder for applikationsdelen af miljøerne

For release processerne for ændringer i eksisterende såvel som implementering af nye butiksvendte applikationer.
Delansvar inden for Digital Foundation leverancer.

For digitale applikationer:
 • At drive og forvalte digitale applikationer herunder
 • Websites
 • Apps
 • At udbygge porteføljen af værktøjer til overvågning og automatisering af forvaltningsprocesser herunder overvågning, kommunikation omkring release og deployment

Primære opgaver:
 • Dispatching
 • Løbende kategorisering af indkomne fejl og ændringsønsker
 • Kommunikation med IT Drift, ServiceDesk, løsningskonsulenter samt eksterne samarbejdspartnere omkring udbedring af fejl
 • Koordinering og sikring af fremdrift ved løsning af kritiske fejl
 • Rapportere performance af sagsbehandling og support 3.part teams herunder eksterne partnere og leverandører

Application Operations:
 • Opfølgning og rapportering på system- og driftsleverandørens performance eks. system og aftale SLA’er
 • Løbende procesforbedringer og udarbejdelse af procedurer og skabeloner som understøtter systemers drift og vedligeholdelse

Lokal Change Manager/Koordinator:
 • Planlægning af ændringer og forberedelse til Change møder
 • Opfølgning på change før, under og efter gennemførelse af change


Start: ASAP
Varighed: 6 måneder+
Arbejdssted: Københavnsområdet
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Job type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.

Gratis forumaften i København

Kursus _pop

Kom til gratis forumaften om W3C og det moderne web, hvor Kenneth Christiansen vil guide os gennem webteknologiens nye muligheder.