#10503 | 2018-01-29 København, Denmark

Offentlig Projektleder, anskaffelse & implementering af sagsbehandlings-system

OBS: Læs venligst de angivne krav til opgaven, idet samtlige krav SKAL kunne opfyldes

Kunden ønsker at indkøbe konsulentbistand til projektledelse af anskaffelse og implementering af System til klientsagsbehandling. Konsulenten skal lede processen som et projekt efter den Fællesstatslige IT-projektmodel.
Man ønsker at understøtte klientsagsbehandlingen med et standardsystem, der skal afløse det eksisterende Klientsystem, der kan betegnes som værende et legacy system. Klientsystemet skal
understøtte forretningsgange samt understøtte den overordnede forretningsstrategi. Generelt er der et ønske om, at et klientsystem via digitalisering af arbejdsgange understøtter effektiv opgavevaretagelse og dermed mindsker medarbejdernes administrative byrde.
Man ønsker at opnå:
 1. Hurtig udvikling og implementering af ændringer og ny funktionalitet, herunder at funktionalitet affødt af lovændringer, hurtigt kan udvikles og implementeres.
 2. Klienter kan foretage selvbetjening .
 3. Understøttelse af bedre drift- og ledelsesinformation
 4. Brugervenlig brugergrænseflade
 5. Understøttelse af mobilitet hos medarbejderne

Konsulenten skal lede faserne anskaffelse og gennemførelse med henblik på at få valgt og implementeret det for kunden rigtige system. Projektledelsen skal gennemføres efter anerkendte metoder i henhold til den fællesstatslige model for It-projekter.
Det samlede projekt har en størrelse over kr. 60 mio., hvorfor i henhold til budgetvejledningen skal fore-lægges og rapporteres til Statens IT-råd samt forelægges for Finansudvalget. Det er konsulentens opgave at forestå denne rapportering og forelæggelse til Statens IT-råd og Finansudvalget.
Kunden har på Leverancens starttidspunkt et næsten færdiggjort udbudsmateriale, opdateret businesscase og en påbegyndt aktstykkeproces som forventes færdiggjort ultimo marts.
Konsulenten skal ifm. opgaven forestå projektledelse efter den fællesoffentlige IT-projektmodel og skal herunder løse følgende opgaver:
 • Projektledelse af Anskaffelse- og gennemførelsesfasen
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af obligatoriske dokumenter iht. den fællesstatslige projektmodel
 • Aktiviteter i relation til IT-rådet og Finansudvalget
Projektledelsen indbefatter blandt andet ledelsen af nedenstående aktiviteter:
 • Offentliggøre udbud
 • Vurdere tilbud
 • Gennemføre dialog om kontrakt
 • Indstille til underskrift af kontrakt
 • Detaildesign af løsning
 • Udvikling og test
 • Pilotforløb
 • Uddannelse og implementering
 • Forberede overdragelse til drift
 • Fastlægge videre arbejde med gevinstrealisering

Anskaffelsen af systemet og kontrakthåndtering vil foregå i samarbejde med Kundens udbudsteam i It-Administration, som varetager udbudsrådgivning og leverer skabeloner til gennemførsel af udbuddet.
Konsulenten vil som It-projektleder være ligestillet med forretningsprojektlederen og skal lede i tæt
samarbejde med en forretningsprojektleder, der er ansvarlig for at lede den organisatoriske forandring.

Der er dog forbundet en estimeringsrisiko til de angivne tal, hvorfor estimatet kan justeres i opadgående eller nedadgående retning, såfremt Kunden vurderer et behov for dette. Ressourcetrækket aftales derfor løbende mellem Kunden og Leverandøren.

Kundens nuværende tidsplan sigter mod indgåelse af kontrakt ultimo februar 2019 og idriftsættelse primo maj 2021.

Der forventes at blive afholdt et ugentligt møde med ITP ledelsen om fremdriften på den samlede opgave med en generel status på tidsforbrug, opgaver med særligt fokus, samarbejdet i egen og fælles projekt-gruppe og kommende perioders planlægning. Disse møder vil samtidig fungere som sparring for konsu-lenten ift. konkrete udfordringer. Tilsvarende skal der løbende rapporteres på projekternes fremdrift iht. ITP’s Advisory Board og interne projekthåndbog.
Leverandøren skal levere rapporteringen til relevante projektfora, herunder rapportering til Statens It-projektråd samt journalisere i Kundens ESDH system (WorkZone).


Krav der skal være opfyldt (MUST HAVE):
 • Minimum 5 års dokumenteret erhvervserfaring med løsning af opgaver svarende til det ovenfor beskrevne i en større offentlig virksomhed.
 • Dokumenterede kompetencer inden for Den fællesoffentlige IT-projektmodel
 • Dokumenterede kompetencer inden for IT-projektledelse efter anerkendt metode, fx PRINCE2
 • Dokumenterede kompetencer inden for organisatorisk forandringsledelse
 • Dokumenterede kompetencer inden for gennemførsel af projekter i samarbejde med Statens It-projektråd
 • Anerkendt certificering inden for projektledelse, fx PRINCE2 practitioner eller IPMA niv. C eller B
Krav der ønskes opfyldt (VERY NICE TO HAVE):
 • Domænekendskab til straffesags-kæden eller domænekendskab inden for lignende områder under Justitsministeriets ressortområde, samt øvrige ministerområder, hvor der har været efterspurgt større forretningskritiske sagsbehandlingssystemer.
 • Kompetencer inden for den fællesstatslige it-programmodel, samt programledelse efter anerkendt metode, fx MSP.
 • Kompetencer inden for forelæggelse af programmer/projekter for Folketingets Finansudvalg.
 • Kompetencer inden for forandringsledelse og gerne inden for forretningskritiske projekter/programmer, som vedrører mange interessenter og brugere.
 • Kompetencer inden for anskaffelse og implementering af større komplekse it-løsninger.


Start: medio februar 2018
Varighed: 30/6 2019 + option
Arbejdssted: København, Denmark
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Job type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.

ProData Consult gemmer data i din browser / enhed ved hjælp af cookies med henblik på statistik og optimering af vores hjemmesider og eventuelt til målrettet annoncering. Ved at acceptere, giver du os dit samtykke til denne brug af cookies. Læs vores privatlivspolitik for mere information. Du kan altid trække dit samtykke tilbage her: Persondata politik & cookies

Webstedet kræver brug af "Nødvendige cookies". Vores nødvendige cookies bruges kun til at levere en korrekt fungerende hjemmeside og webservice.

Udvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for at placere relevante annoncer, der leveres til dig på tredjepartswebsteder.