C#, .Net mm

Vedligehold af Test- og prøvesystemet for at sikre, at systemet lever op til de høje kvalitets-krav, og over tid kan anvendes på samme og/eller forbedret niveau.

Denne opgave forud-sætter programmering i C# og ASP.NET (MVC) på specialistniveau, med dyb forståelse for IoC/DI principper.

Projekt omfang og opgaver:

Programmeringsopgaverne omfatter såvel front-end som back-end. Der anvendes en domain-driven design metode, såvel som TDD og BDD.
Foretage dybtegående analyser af komplicerede problemstillinger.
Vurdere og estimere brugerønsker om ændret funktionalitet i Test- og prøvesystemet, herunder give input til vurderingen af om, og hvordan ændringerne bedst kan implementeres i systemet.
Analysere Test- og prøvesystemet mhp. at identificere muligheder for optimering af svartider, funktionalitet mv.
Håndtere fejlmeldinger beskrevet som brugerfejl og/eller tekniske fejl, igangsætte analyse og indhente relevant information med henblik på at fastlægge årsagen.
Foretage fejlrettelser og/eller foreslå relevant workaround.
Importere data til systemet, samt foretage ændringer og oprydning i databaser med kontrol-lerede changescripts.
Bidrage til forbedringer af databasedesign.
Oprette integration til andre systemer.
Udføre tekniske test af releases.
Udarbejde dokumentation til test og programmeringsopgaver (det forventes, at konsulenten har en systematisk tilgang til dokumentation inline i koden efter best practice).

Krævede kompetencer:

C#, version 4.0/4.5+
ServiceStack MVC Razor
Visual Studio 2013 og NuGet
Subversion versionsstyringssystem
MS SQL server 2008R2+, herunder T-SQL, views, stored procedures og SSIS
NHibernate
Javascript herunder JQuery, JSON og AngularJS
HTML5 og CSS3
TeamCity

Start: 19. oktober
Varighed: 1 år
Arbejdssted: Århus
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.

INtf?

Projektet er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Ledige opgaver" for at se listen over aktuelle opgaver og projekter.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.