Specialist IT-arkitektur

Fra EU er der kommet et krav om at udvikle elektroniske løsninger i stedet for papirbårne procedurer. Derfor søger vi for offentlig kunde i Storkøbenhavn et antal specialister i IT-arkitektur.

Foranalyseprojektet skal beskrive og estimere de nødvendige IT- og forretningsmæssige ændringer, herunder fastlægge i hvor høj grad, der vil være behov for nyudvikling og i hvor høj grad, der vil være behov for tilretning af eksisterende løsninger.

Konsulenterne skal levere en analyse med oplæg til programkonstruktion.

Projektet skal, hvor det er relevant for det videre arbejde følge standarden i forhold til Statens IT-projektmodel.

Konsulentopgaven skal gennemføres med høj grad af selvstændighed og drive fra konsulenterne side. Konsulenterne vil indgå i et kerneteam af relevante eksterne eksperter og faglige kompetencer med deltagelse af eksperter fra kunden ad hoc.

Krav til konsulenterne:
  • Besidder skriftlige evner på et højt fagligt, IT-teknisk- og formidlingsmæssigt niveau
  • Har en indgående teknisk IT-profil
  • Har indgående kendskab til IT-arkitektur, og dermed kan formidle kundens arkitekturkrav
  • Kan indgå som delprojektleder på udvalgte opgaver
  • Kan varetage styringsopgaven omkring de tekniske dele af projektleverancen herunder løbende sparring og problemløsning med kunden


Start: 15. september 2014
Varighed: 3 måneder
Arbejdssted: Storkøbenhavn
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.

INtf?

Projektet er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Ledige opgaver" for at se listen over aktuelle opgaver og projekter.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.