#8341 | 2017-03-31 København, Denmark

Konsulent til Driftsstøtte på Microsoft området

Til en af vores offentlige kunder søger vi konsulentbistand til driftsstøtte på it-infrastruktur opgaver.

Den pågældende IT organisation er ansvarlig for drift og support (1., 2. og 3. line) af ca. 120 applikationer af varierende størrelse. Infrastrukturen og applikationerne afvikles på i omegnen af 150 fysiske servere, hvorpå der er ca. 800 virtualiserede servere, som bindes sammen af ca. 1000 netværkskomponenter. Netværket er primært baseret på Cisco og server infrastrukturen på Microsoft teknologi. Der anvendes også Oracle, VMWare og Citrix. Enkelte applikationer er baseret på open source (Drupal).
Man har valgt at opbygge processerne efter ITIL v.3 rammeværket, som blandt andet bruges til håndtering af Incident, Change, Problem, Configuration og Release Management i forbindelse med de daglige arbejdsgange og sagsstyring.
Der anvendes Microsofts System Center Service Manager til registrering af sager og brugerhenvendelser, ligesom systemet anvendes til at understøtte håndtering af ovennævnte processer.

Der er følgende igangværende og kommende IT infrastruktur projekter:
 1. Opgradering, optimering og automatisering af kundes AD infrastruktur.
Data fra Koncern-IT’s kundes personalesystem skal danne grundlag for personales stamdata og rettighedsstruktur i deres AD. Alle integrationer, systemkonti og afhængigheder i øvrigt dokumenteres. Det skal sikres, at AD opfylder kundens ISO 27001 implementering.
2) Opgradering af Koncern-IT’s kundes specialudviklede SharePoint løsning fra 2007 til 2013 og 2016.Projektet skal en migrere den gamle specialudviklede SharePoint 2007 løsning til version 2013 eller 2016.
3) Vidensbase, CMS og TelefonbogEtablering af ny platform til faglig kommunikation hos Koncern-IT’s kunde.De eksisterende, egenudviklede SharePoint løsninger skal udskiftes og løftes teknologisk.
4) Konsolidering og optimering af SharePoint platforme. Etablering af SharePoint ”Hotel” til kundens eksisterende SharePoint løsninger.
Det skal sikres, at driftsmiljøet er skalerbart, driftsmæssigt opsat i forhold til gældende SLA’er og retningslinjer i øvrigt, samt med en automatiseret baselinemåling.

Konsulenten skal bl.a. bistå It-service med løsning af følgende opgaver:
 • Yde bistand til It-service’ løbende support, vedligehold og drift af Koncern-IT’s SharePoint plat-form (Sharepoint 2007, 2010 og 2013), herunder også varetagelse af:
o typologi rådgivning
o installation og konfiguration
o logning og audit
 • Yde driftsstøtte i forbindelse med den løbende implementering, opgradering og konsolidering in-den for it-infrastruktur, herunder bistand til:
o Domæne design
o Føderation implementering (AD FS / UAG)
o System Center Operation Manager
o ID kort (integrationer og opsætning)
 • Gennemføre mindre udviklings- og rådgivningsopgaver fortrinsvist inden for Microsoft.NET (C-sharp) og Powershell
 • Løbende rådgivning i forhold til best practice inden for bl.a. udvikling, implementeringsmodeller og applikationsdesign (fx UML og UP) samt løsningsarkitektur, især inden for SharePoint, AD, AD FS og UAG

Opgavens omfang
Kunden forventer et gennemsnitligt ugentligt timeforbrug på ca. 30 timer i aftalens løbetid. Kunden har således estimeret følgende forventede timeforbrug (i timer pr. kvartal) i forbindelse med løsning af opgaven:

 • Minimum 5 års dokumenteret erhvervs-erfaring med løsning af opgaver svarende til ovenstående i en større offentlig virksomhed.
 • Dokumenterede kompetencer inden for Microsoft SharePoint
 • Dokumenterede kompetencer inden for Microsoft.NET
 • Dokumenterede kompetencer inden for Microsoft SQL
 • Dokumenterede kompetencer inden for Microsoft Biztalk
 • Dokumenterede kompetencer inden for Microsoft AD FS, UAG, TMG og Websense
 • Certificering inden for ITIL v3 (Foun-dation)
 • Certificering inden for SharePoint development
 • Certificering inden for SharePoint configuration


Start: 1. Maj 2017
Varighed: 30/4 2018 + option, 30 timer pr uge
Arbejdssted: København, Denmark
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.