#8238 | 2017-03-21 København, Denmark

Projektleder til ESDH, fælles-statslige IT projekt-model & justitsministeriets resort-område

Til en af vores offentlige kunder søger vi en projektleder til ledelse af gennemførelsesfasen på et projekt vedr. opgradering af Captia ESDH system. Konsulenten skal lede processen som et projekt efter den Fællesstatslige IT-projektmodel.
Projektet har til formål at gennemføre en opgradering af en ESDH-løsning for myndighederne i Justitsministeriets IT-fællesskab, som består af Justitsministeriets departement, den uafhængige Politiklagemyndighed, Civilstyrelsen og Kriminalforsorgen. ESDH-løsningen er nu Captia, som skal opgrades til WorkZone.

Konsulenten skal lede fasen gennemførsel med henblik på at skabe gode forudsætninger for overdragelse til drift og forretning. Projektledelsen skal gennemføres efter anerkendte metoder i henhold til den Fællesstatslige It-projektmodel.

Projektet har afhængigheder til andre samtidige projekter: Opgradering af MS Office, Opgradering til Windows 10 og implementering af nye PC’ere. Konsulenten skal løbende afdække og håndtere afhængighederne.

Projektet har høj kompleksitet på interessent håndtering, da der er flere myndigheder involveret, hvor projektet er forankret på højt niveau.

Konsulenten skal ifm. opgaven forestå ledelse efter den Fællesstatslige IT-projektmodel og skal herunder løse følgende opgaver:

 • Ledelse af gennemførselsfasen
 • Udarbejdelse af obligatoriske dokumenter ifht. den fællesstatslige projektmodel
 • Selvstændigt lede projektet (kunden har ikke en projektleder tilknyttet projektet)
 • Konsulenten skal overtage projektet fra en anden projektleder. Projektet er organiseret med en projektgruppe bestående af specialister med indgående kendskab til forretningsområdet – konsulenten vil blive projektleder for denne projektgruppe
 • Konsulenten skal forestå styregruppehåndtering
Opgaven omhandler primært projektledelse, hvorfor den tilbudte konsulent skal have kompetencer og certificering inden for projektledelse efter anerkendt metode, fx PRINCE2 samt kompetencer inden for den fællesstatslige IT-projektmodel.

Det nye ESDH-system forventes at kræve ændringer i forretningsprocesser og arbejdsgange for myndighederne i JIF-samarbejdet, og den tilbudte konsulent skal derfor have kompetencer inden for forandringsledelse og gerne inden for forretningskritiske projekter, som vedrører mange interessenter og brugere.

Krav til konsulenten ( skal alle kunne opfyldes):

 • Minimum 5 års dokumenteret erhvervserfaring med løsning af opgaver svarende til det ovenfor beskrevne i en større offentlig virksomhed.
 • Dokumenterede kompetencer inden for den Fællesstatslige IT-projektmodel.
 • Dokumenterede kompetencer inden for ITprojektledelse efter anerkendt metode, fx PRINCE2.
 • Dokumenterede kompetencer inden for organisatorisk forandringsledelse.
 • Dokumenterede kompetencer inden for gennemførsel af projekter struktureret efter den Fællesstatslige IT-projektmodel.
 • Domæne kendskab til straffesagskæden eller domæne kendskab inden for lignende områder under Justitsministeriets ressortområde, samt øvrige ministerområder, hvor der har været efterspurgt tilsvarende ESDH-løsninger.
 • Anerkendt certificering inden for projektledelse, fx PRINCE2 (practioner) eller IPMA niv. C eller B.


Start: April
Varighed: 9,5 måned + option
Arbejdssted: København, Denmark
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.