#8010 | 2017-02-17 Storkøbenhavn, Denmark

Assisterende projektleder til it-udbudsprojekterne

Vi søger konsulentbistand til projektledelse af et stort og komplekst it-udbudsprogram indeholdende flere mindre, mellem og store it-udbudsprojekter. Disse er inddelt i 3-4 it-udbudsbølger, som delvis skal køre parallelt samt i forlængelse af hinanden. Udbudsbølgerne vil have individuelle tidsplaner.

It-udbudsprogrammet vil primært omhandle drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en portefølje af ordregivers eksisterende it-systemer.
Projektledelsen vil være forankret i en styregruppe med henholdsvis Koncernstyring og Koncern IT som deltagere.

Til at varetage rollen som assisterende projektleder ønskes en konsulent, der har erfaring med projektledelse af større og komplekse offentlige udbudsprocesser med et væsentligt og komplekst it-element.

Projektlederen skal kunne forestå koordination med andre projekter, lede arbejdet, samt koordinere og samle leverancer fra forskellige områder.

Projektlederens arbejde forventes blandt andet at involvere følgende aktiviteter:
 • Udarbejdelse og planlægning af it-udbudsprojekterne.
 • Organisering af it-udbudsprojekterne herunder tilvejebringelse af overblik over nødvendige ressourcer til brug for gennemførelsen af projekterne
 • Sikring af at hver enkelt udbud gennemføres i henhold til den aftalte tidsplan.
 • Planlægning, koordination og opfølgning på alle it-udbudsprojekternes aktiviteter.
 • Interessenthåndtering herunder servicering af styregruppe og programledelse
 • Sikre gennemførsel af projektforløb ved koordinering og opfølgning på planlagte leverancer i henhold til tidsplanen, herunder deltage i udarbejdelse af udbudsmateriale, kontraktforhandling, leverandørvalg mv. i samarbejde med kunden,
 • Sikring af tilstrækkelig og rettidig information til interessenter inden og uden for organisationen, og udarbejdelse af beslutningsoplæg til styregruppe og programledelse og direktion.
 • Gennemførelse af udbudsforløb
 • Assistere programlederen i forhold til det samlede it-udbudsprogram

Krav:
 • Konsulenten, som skal være udførende på opgaven, skal besidde følgende erfaringer:
 • 1.b Det er et mindstekrav (MK), at den tilbudte projektleder har minimum 5 års projektledererfaring.
 • 2.b Solid og bred erfaring med it og evne til at forstå meget komplekse it-driftsmiljøer. Det vægtes positivt, at konsulenten har denne erfaring fra tidligere projekter, som er sammenlignelige med nærværende opgave.
 • 3.b Solid erfaring med gennemførelse af offentlige EU-udbud vedr. it leverancer. Det vægtes positivt, såfremt konsulenten har erfaring med udbudsformen konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling.
 • 4.b Erfaring med PRINCE2-baseret projektledelse samt evt. MSP (Managing Successful Programmes) -kompetencer eller tilsvarende.
 • 5.b Dokumenteret erfaring med projektledelse i større it-udbudsprojekter i den offentlige sektor.
 • 6.b Erfaring med udarbejdelse af projektmateriale (projektinitieringsdokumentation og business case).
 • 7.b Erfaring med identificering af forretningskrav og udarbejdelse af kravspecifikation for it-projekter, gerne i forbindelse med udbud af sammenlignelige ydelser (drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling).

Det vægtes positivt, at konsulenten har både brede og dybdegående kompetencer inden for it-området, og har gennemført flere større offentlige udbud vedr. it leverancer. Det vægtes endvidere positivt, hvis konsulenten har kendskab til myndigheder under Justitsministeriet i forvejen, grundet den komprimerede tidsplan. Årsagen er, at konsulenten gennem tidligere kendskab til Justitsministeriets område vil have en grundlæggende viden om forretningsgange og opbygning for myndigheder under Justitsministeriets område.

Start: Primo marts 2017
Varighed: September 2018 + option
Arbejdssted: Storkøbenhavn
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.