#8005 | 2017-02-17 København, Denmark

Programleder, komplekst udbudsprogram, drift, vedligehold, support, udvikling

Vi søger konsulentbistand til projektledelse af et stort og komplekst it-udbudsprogram indeholdende flere mindre, mellem og store it-udbudsprojekter. Disse er inddelt i 3-4 it-udbudsbølger, som delvis skal køre parallelt samt i forlængelse af hinanden. Udbudsbølgerne vil have individuelle tidsplaner.

It-udbudsprogrammet vil primært omhandle drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en portefølje af ordregivers eksisterende it-systemer.
Projektledelsen vil være forankret i en styregruppe med henholdsvis Koncernstyring og Koncern IT som deltagere.

Programlederen skal lede it-udbudsprogrammet og understøtte udbudsprocesserne, der gennemføres i henhold til gældende udbudsregler. Programlederen skal følge de aftalte tidsplaner for de 3-4 udbudsbølger, samt sikre at de enkelte projekter får udarbejdet de aftalte leverancer til aftalt tid og i den aftalte kvalitet.

Programlederen har således ansvaret for:
 • Lede et team af konsulenter, som bistår med udarbejdelse af kravspecifikationer samt øvrigt ud-budsmateriale.
 • Sikre fremdrift i projekterne
 • Udarbejde beslutningsoplæg og anbefalinger til projektsikringsgruppen, programledelsen, styregruppen m.fl.,
 • Koordinering og styring af det samlede it-udbudsprogram.
 • Udarbejdelse af projektmateriale (tidsplaner, risikologs, mødeplanlægning mv.)
 • Koordinering og styring af de forskellige interessenter
 • Understøtte og udfordre den tekniske del i det samlede udbudsmateriale i samarbejde med kunden.

Krav:
 • 1.a Det er et mindstekrav (MK), at den tilbudte konsulent har minimum 8 års projektledererfaring.
 • 2.a Solid og bred erfaring med it og evne til at forstå meget komplekse it-driftsmiljøer. Det vægtes positivt, at konsulenten har denne erfaring fra tidligere projekter, som er sammenlignelige med nærværende opgave.
 • 3.a Solid erfaring med gennemførelse af offentlige EU-udbud vedr. it leverancer. Det vægtes positivt, såfremt konsulenten har erfaring med udbudsformen konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling.
 • 4.a Erfaring med PRINCE2-baseret projektledelse samt evt. MSP (Managing Successful Program-mes) -kompetencer eller tilsvarende.
 • 5.a Dokumenteret erfaring med projektledelse i større it-udbudsprojekter i den offentlige sektor.
 • 6.a Erfaring med udarbejdelse af projektmateriale (projektinitieringsdokumentation og business case).
 • 7.a Erfaring med identificering af forretningskrav og udarbejdelse af kravspecifikation for it-projekter, gerne i forbindelse med udbud af sammenlignelige ydelser (drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling).

Det vægtes positivt, at erfaringen så vidt muligt er oparbejdet ved gennemførelse af større sammenlignelige it-udbudsprojekter inden for sammenlignelige offentlige myndigheder. Sektorkendskab til myndigheder under Justitsministeriet vil være en fordel grundet den komprimerede tidsplan. Årsagen er, at konsulenten gennem tidligere kendskab til Justitsministeriets område vil have en grundlæggende viden om forretningsgange og opbygning for myndigheder under Justitsministeriets område.

Start: Primo marts
Varighed: september 2018 + option
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.