#7904 | 2017-02-03 København, Denmark

Projektleder t. offentlig kunde - MDM XenMobile projekt

Kunden ønsker at indkøbe en projektleder til varetagelse af projekt MDM XenMobile 10 EE, Dedikerede devices, som har til formål at etablere en tidssvarende Mobil Device Management platform (MDM), som lever op til de sikkerhedsmæssige, funktionelle og driftsmæssige behov som kunden har.

Beskrivelse af opgaven:
Kunden ønsker at indkøbe en robust og kompetent projektleder til at færdiggøre projektet.
Projektet befinder sig i gennemførelsesfasen. Projektets hovedleverance (MDM-systemet) er leveret. Projektlederens opgave bliver derfor at sikre levering af de sidste tekniske leverancer, samt overdragelse til drift og projektafslutning.

Projektet skal bl.a. løfte følgende underopgaver:
  1. Organisatorisk:
a. Governance for Mobile Device Management skal etableres i Koncern IT
b. Governance omkring test af nye enheder
2. Sikkerhedsmæssig opdatering af de operative enheder:
a. Indførelse af to-faktor login på de mobile enheder, som det kendes fra NemID, men i en mere brugervenlig løsning.
b. Afklaring om der skal enhederne skal kommunikere via et åbent eller lukket netværk.
c. Forståelse for, hvordan de operative enheder fungerer, samt om nødvendigt benyttelse af håndtag til passiv sikring af de operative enheder.
d. Indførelse af et deployment-program for bedre kontrol med de operative enheder, samt en lettere proces for registrering af nye enheder.
3. Infrastruktur opdatering:
a. Implementering af processer for bedre at kontrollere, hvem der har lov til at registrere sig og med hvor mange enheder.
b. Understøttelse af 2017 beredskabskrav, hvilket også understøtter målet om at skabe en mere robust infrastruktur.
c. Implementering af værktøjer for måling af end-to-end performance for at kunne måle bl.a. robusthed og finde flaskehalse i systemet.

Opgaven forventes at starte medio februar 2017 og slutte medio juli 2017. Der ønskes én fuldtidsprojekt-leder. Projektlederopgaven er estimeret til mellem 800-1200 timer.
Projekterne holder typisk noget ferie i påsken og i juli måned, men ellers tænkes det at projektlederen er fuldtid på projektet i dets løbetid.
.

Krav til erfaring ( alle krav skal være opfyldt):
  1. 3 års erfaring som projektleder for it-projekter. Beregningen af erfaring opgøres på baggrund af samlet antal måneder som fuldtidsprojektleder for projekter, der omfatter – som minimum – en initieringsfase og en gennemførelsesfase. Projektledelse af en anskaffelsesfase eller en initierings- og anskaffelsesfase tæller dermed ikke i beregningen. Det vil vægte positivt, såfremt længere erfaring end 3 år kan dokumenteres.

  2. Konsulenten skal have dokumenteret erfaring med projekter, hvor MDM-teknologi ( Mobile Device Management) indgår. Der ønskes en liste over relevante projekter for konsulenten med angivelse af:
o Rolle
o Beskrivelse af projektet
o Resultat
Det vil vægte positivt, jo flere projekter, hvor MDM-teknologi indgår, der kan dokumenteres.

3. Dokumenteret erfaring med infrastrukturprojekter, hvor der indgår både egen infrastruktur og eksterne samarbejdsparters infrastruktur. Der ønskes en liste over relevante projekter for konsulenten med angivelse af:
o rolle
o beskrivelse af infrastrukturkomponenter
o resultat
Det vil vægte positivt, jo flere gennemførte infrastrukturprojekter, der kan dokumenteres.

4. Konsulenten skal have en overordnet forståelse af MDM-teknologi. Der ønskes en liste over relevante projekter for konsulenten med angivelse af:
o rolle
o beskrivelse af arbejdet, som konsulenten har udført i relation til MDM-teknologi
o resultat

5. Prince 2 Foundation, PMP ell

Start: Medio Februar
Varighed: 5 mdr
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.