#7866 | 2017-01-30 København, Denmark

Erfaren Projektleder, Offentlig sektor

Kunden gennemfører en række udviklings- og digitaliseringsprojekter, og man ønsker at tilknytte en Konsulent til to projekter.

Konsulenten skal udføre en række opgaver tilknyttet projektlederrollen, herunder:
  • Assistere projektlederen i opdatering af projekternes styringsdokumenter i form af projektplan, emnelog og risikolog med flere.
  • Bistå med udarbejdelse af relevante produkter til anvendelse i projekterne i form af præsentationer til styregruppe eller andre fora, test cases, uddannelsesmateriale og lignende. • Afvikling og deltagelse i projektmøder etc.
  • Diverse andre opgaver relateret til projekternes leverancer og gennemførelse.

I forhold til begge projekter skal konsulenten referere til projektchefen, men samarbejdet på daglig basis er sammen med projekternes respektive fag-projektledere.

Krav:
  • Minimum en Prince2 certificering samt minimum 5 års erfaring som projektleder.

  • Erfaring med Statens IT projekt moel
  • Erfaring med Projektledelse (Angiv også metode)
  • Erfaring med Agile metoder ( Angiv metode)
  • Erfaring medProgramledelse (Angiv også metode)
  • Erfaring med EU-udbuds-processer

Tidsplan og Timeforbrug:
Konsulentarbejdet estimeres til 30 timer ugentligt i uge 6 til 17, begge uger inklusive, samt 20 timer ugentligt i uge 18 til 25, også begge uger inklusive. Det samlede timeforbrug forventes således at udgøre 520 timer fordelt over en periode på 20 uger fra den 6. februar til den 23. juni 2017.
  • Coache projektleder og projektdeltagere i varetagelse af deres respektive roller i forhold til projekterne.


Start: 6. februar
Varighed: 23. juni + option , deltid
Arbejdssted: København, Denmark
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.