#7856 | 2017-01-30 København, Denmark

Udbudsprojektleder - Komplekse EU udbud, Offentlig sektor

Kunden ønsker at indkøbe konsulentbistand til gennemførsel af udbud i forbindelse med Kundens anskaffelse af et nyt system til klientsagsbehandling, samt bistand til planlægning og gennemførsel af et driftsudbud. Konsulenten skal indgå i Kundens udbudsteam som udbudskonsulent og skal bl.a. bistå Kunden med planlægning og gennemførsel af udbuddene, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale.

Der efterspørges således en udbudsprojektleder, der aktivt kan bidrage til planlægning og gennemførsel af udbudsprocessen samt bidrage til udformning af bilag i udbudsmaterialet, idet Kunden selv stiller juridiske kompetencer til rådighed for projektet.

Kunden ønsker at understøtte klientsagsbehandlingen med et standardsystem, der skal afløse det eksisterende klientsystem, der kan betegnes som værende et legacy system. Det nye klientsystem skal understøtte forretningsgange, og der er en forventning om, at et nyt klientsystem, via digitalisering af arbejdsgange, vil understøtte en effektiv opgavevaretagelse og dermed mindske medarbejdernes administrative byrde.

Projektet er i anskaffelsesfasen og har netop opstartet arbejdet med at udforme udbudsmaterialet, som skal være færdigt ultimo Q2 2017. Udbuddet forventes offentliggjort i Q3 2017 og gennemføres som et EU-udbud med forhandling. Kunden har en ekstern programleder tilknyttet projektet.

Kunden har i dag en rammeaftale på drift af klientsystemet og klientrelaterede services samt drift af øvrige systemer , og da denne rammeaftale nærmer sig udløb, skal der gennemføres et genudbud af driften af en række af kundens systemer.

I forbindelse med anskaffelse af et nyt system til klientsagsbehandling, skal konsulenten bistå kundens udbudsteam gennem hele udbudsforløbet med løsning af følgende opgaver (i samarbejde med projektlederen):
 • Udarbejdelse/færdiggørelse af udbudsmateriale, herunder indsamling af input hertil fra relevante interessentgrupper hos Kunden og indarbejde dette i materialet
 • Koordinering og udarbejdelse af input til udbudsbekendtgørelse
 • Evt. gennemførsel af yderligere dialog med markedet før offentliggørelse af udbudsmaterialet
 • Vurdering af indkomne anmodninger om deltagelse og udarbejdelse af dokumentation af prækvalifikationen (indstillingsnotat, vurderingsrapport samt orienteringsbreve)
 • Planlægning, facilitering og dokumentation af forhandlingsforløbet med udvalgte leverandører
 • Evaluering af de indkomne tilbud og udarbejdelse af dokumentation af tilbudsevalueringen (indstillingsnotat, vurderingsrapport samt orienteringsbreve)
 • Gennemførsel af afklaringsfase med den valgte leverandør

I forbindelse med driftsudbud, skal konsulenten bistå kundens udbudsteam med løsning af følgende opgaver:
 • Udarbejdelse af udbudsstrategi
 • Detailplanlægning af udbudsforløbet
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder indsamling af input hertil fra relevante interessentgrupper hos Kunden og indarbejde dette i materialet
 • Koordinering og udarbejdelse af input til udbudsbekendtgørelse
 • Vurdering af indkomne anmodninger om deltagelse og udarbejdelse af dokumentation af prækvalifikationen (indstillingsnotat, vurderingsrapport samt orienteringsbreve)
 • Evaluering af de indkomne tilbud og udarbejdelse af dokumentation af tilbudsevalueringen (ind-stillingsnotat, vurderingsrapport samt orienteringsbreve)

Udbuddene gennemføres i samarbejde med jurister i Kundens udbudsteam, som udarbejder kontrakten og rådgiver omkring juridiske forhold i forbindelse med udbuddene.

Timeforbrug:
Det forventede timeforbrug: Q1 2017 120 timer, Q2 2017 360 timer, Q3 2017 360 timer , Q4 2017 360 timer,Q1 2018 240 timer estimatet kan dog justeres i opadgående eller nedadgående retning. Ressourcetrækket aftales derfor løbende.

Mindstekrav til erhvervserfaring:
Den af Leverandøren tilbudte konsulent skal som minimum have følgende erhvervserfaring:
 • Minimum 3 års dokumenteret erhvervserfaring med løsning af opgaver svarende til ovenstående, og herunder gerne erfaring med lignende projekter for større offentlig virksomhed.
 • Dokumenterede kompetencer inden for it-projektledelse efter anerkendt metode, fx PRINCE2, og gerne med certificering ( PRINCE2, PMI).
 • Dokumenterede kompetencer inden for planlægning og gennemførsel af større, komplekse EU-udbud.
 • Dokumenterede kompetencer inden for specificering af non-funktionelle og funktionelle krav i forbindelse med EU-udbud.
 • Dokumenterede kompetencer inden for tilbudsevaluering i forbindelse med EU-udbud.
 • Mellemlang akademisk uddannelse svarende til en bachelorgrad (3 år)


Start: 1. marts 2017
Varighed: Ultimo februar 2018 + option
Arbejdssted: København, Denmark
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.