#7799 | 2017-01-23 København, Denmark

Projektleder - ny testmiljø struktur

Til en af vores kunder i det Offentlige søger vi en projektleder til flg projekt:

Kunden har planer om at gennemføre et projekt, som har til formål at etablere en standardiseret og sikker håndtering af kundens IT testmiljøer, hvor leverancerne installeres i driftslignende miljøer for at blive testet inden de sættes i produktion.

Projektet skal levere en ny testmiljøstruktur med tilhørende processer. Det består af en række tekniske såvel som processuelle leverancer. De tekniske leverancer består bl.a. af et støtte system indeholdende eksempelvis DNS, filserver, webservice gateway samt et projekttestmiljø indeholdende miljøkomponenter til det specifikke projekt. De processuelle leverancer består bl.a. af dokumentation af delprocesser på testmiljøer (fx change, release og deploy management og testdata management).

Krav til projektlederen:

  • Mindst 5 års erfaring som projektleder for it-projekter.
(beregnet ud fra et samlet antal måneder som fuldtidsprojektleder for projekter, der omfatter – som minimum – en initieringsfase og en gennemførelsesfase. dokumenteres.
Mere end 5 års erfaring vægtes positivt.

  • Dokumenteret erfaring med projekter, hvor der har været et samspil mellem tekniske og processuelle leverancer. Der ønskes en liste over relevante projekter. Jo flere gennemførte projekter med samspil mellem det tekniske og processer, vægtes positivt.

  • Dokumenteret erfaring med infrastrukturprojekter, hvor der indgår både egen infrastruktur og eksterne samarbejdsparters infrastruktur. Der ønskes en liste over relevante projekter. Jo flere projekter af denne art jo bedre.

  • Konsulenten skal have en overordnet arkitekturforståelse. Der ønskes en liste over relevante projekter for konsulenten med angivelse af:
rolle, beskrivelse af arkitekturarbejdet, som konsulenten har udført, samt resultat.

  • Prince 2 Practitioner, PMP eller tilsvarende certificeret projektleder. Yderligere, relevante certificeringer og/eller uddannelse vægtes positivt.


Start: Primo februar
Varighed: 1 år
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.