#7188 | 2016-10-13 København, Denmark

Offentlig projektleder - udbud & Implementering, Infrastruktur

Vi søger en projektleder til et projekt, der har til formål at anskaffe og etablere videoovervågning. Projektets leverancer omfatter en tilhørende it-infrastruktur.
Kunden ønsker at indkøbe en robust og kompetent projektleder til gennemførelse af faserne anskaffelse, gennemførelse, implementering og afslutning.

Projektlederen forventes at styre projektet igennem fra anskaffelse til afslutning. Leverancerne omfatter bl.a.
  1. Udbudsmateriale (SKI rammeaftale)
  2. Kontrakt(er) på anskaffelserne af udstyr samt vedligehold
  3. Styring af ekstern leverandørs etablering af løsningen samt Koncern ITs leverance
  4. Driftsoverdragelse fra ekstern leverandør til Koncern ITs driftsorganisation
Der rapporteres til projektets styregruppe i forbindelse med regelmæssige styregruppemøder. Derudover skal der statusrapporteres månedligt til Kundens PMO.

Det forventede timeforbrug vil i perioden november 2016 – januar 2017 være 150 timer pr måned.
Det forventede timeforbrug for perioden Februar 2017-oktober 2017 vil være 100 timer pr måned.

Det forventes, at der løbende (på månedsbasis eller for de enkelte milepæle) sker afklaring mellem
Leverandøren/ konsulenten og Kunden om de kommende antal timer for opgaven.

Det forventes endvidere, at Kunden og Leverandøren/ Konsulenten i opstartsfasen af samarbejdet i fællesskab aftaler nærmere, hvordan opgaven varetages og hvor mange timer, der på overordnet niveau skal bruges på de forskellige aktiviteter/delopgaver.

Krav til konsulenten:
  • Min.Prince 2 Practitioner, PMI eller tilsvarende certificeret projektleder.

  • Mindst 5 års erfaring som projektleder for infrastrukturprojekter (fx etablering af netværk eller infrastruktur til overvågning) Det vil vægtepositivt, såfremt længere erfaring end 5 år kan dokumenteres.

  • Dokumenteret erfaring med mindst to projekter vedrørende infrastrukturprojekter. Der ønskes en liste over relevante projekter for konsulenten med information om:
o Rolle,
o Økonomi,
o Samlede antal ressourcetimer, samt
o Resultat

  • Konsulenten skal dokumentere succesfuldt samarbejde som projektleder i to større projekter. Dokumentationen kan fx fremgå i form af positiv evaluering/anbefaling fra den pågældende kunde.
Jo flere succesfulde samarbejder, der kan dokumenteres ved positiv evaluering eller anbefaling fra kunden, jo bedre vil det vægte i evalueringen.

  • Konsulenten skal dokumentere erfaring med udbud. Der ønskes en liste over relevante projekter for konsulenten med angivelse af:
o Rolle
o Udbudstype (fx miniudbud, offentligt udbud, begrænset udbud eller udbud med forhandling)
o Aftaleform
Det vil vægte positivt, at der kan dokumenteres gennemført SKI-miniudbud. Jo flere gennemførte udbud, der kan dokumenteres, jo bedre vil det vægtes i evalueringen.

  • Dokumenteret erfaring med leverandørstyring. Der ønskes en liste over relevante projekter for kandidaten med angivelse af:
o Rolle
o Beskrivelse af styringssetup og den styrede leverandørs opgave, samt
o Resultat.

Start: November 2016
Varighed: Ultimo oktober 2017
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.