#7015 | 2016-09-20 Kbh, Denmark

Projektleder til udarbejdelse af kravsspecifikation ifm. nyt klientsagssystem, Offentlig sektor

Til en stor offentlig kunde søger vi en projektleder til udarbejdelse af kravspecifikation i forbindelse med Kundens anskaffelse af et nyt system til sagsbehandling. Konsulenten skal indgå i Kundens projektgruppe i analyse- og anskaffelsesfasen og skal bl.a. bistå Kundens projektleder med at koordinere og indsamle input til kravspecifikationen samt udarbejde denne.

Projektet har en budget-størrelse, der fordrer, at det skal forelægges og rapporteres til Statens IT-råd samt forelægges for Finansudvalget.

Kunden har en fast projektleder tilknyttet projektet, og projektet er på nuværende tidspunkt i den indledende analysefase. Projektledelsen gennemføres efter anerkendte metoder i henhold til den fællesstatslige model for it-projekter.

Konsulenten skal indgå som projektdeltager i Kundens projektteam igennem faserne analyse og
anskaffelse.
Konsulenten skal bl.a. bistå Kundens projektleder med løsning af følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af kravspecifikation (funktionelle og tekniske krav) ved hjælp af use cases, herunder:
 • Detailplanlægning af forløbet for udarbejdelse af kravspecifikationen i overensstemmelse med udbuddets tidsplan
 • Fastlæggelse af skabelonen for use cases, der skal indgå i kravspecifikationen, i samarbejde med projektafdelingen og Kundens indkøbsfunktion
 • Indsamling, koordinering og dokumentation af input fra forretningen samt udarbejdelse af use cases på baggrund heraf
 • Indsamling af input til, koordinering og dokumentation af tekniske krav, samt indarbejdelse af disse i kravspecifikationen
 • Udarbejdelse af input til og koordinering i forhold til det øvrige udbudsmateriale (herunder særligt non-funktionelle krav), som udarbejdes af projektledelsen og Kundens indkøbsfunktion
 • Bistand til opsætning af løsning til kravstyring i forbindelse med implementeringsforløbet samt eventuel bistand til udarbejdelse af testcases ud fra de anvendte use cases.

Der foreligger på nuværende tidspunkt dokumentation af arbejdsgange i form af arbejdsganganalyser samt en overordnet dokumentation af brugernes behov, som er udarbejdet på baggrund af en række workshops med brugerne.
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Kundens udbudsteam i IT Administration, som varetager ud-budsrådgivning og udarbejder det samlede udbudsmateriale og skabeloner til gennemførsel af udbuddet.

Krav til erhvervserfaring:
 • Konsulenten skal have minimum 3 års dokumenteret erhvervser-faring med løsning af tilsvarende opgaver i en større virksomhed.
Have dokumenterede kompetencer inden for systematisk behovsafdækning med involvering af mange brugergrupper.
 • Have dokumenterede kompetencer inden for specificering af krav i forbindelse med større, komplekse EU-udbud.
 • Have dokumenterede kompetencer inden for udarbejdelse af kravspecifikationer ved hjælp af use case notationen.
 • Have kompetencer inden for opsætning af løsninger til kravstyrin
 • Have en længerevarende akademisk uddannelse svarende til en kandidatgrad (5 år)
 • Have ren straffeattest og kan sikkerhedsgodkendes.


Start: 10. oktober
Varighed: 31.12 2017, ca. 30 timer pr uge
Arbejdssted: Kbh
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.