#6684 | 2016-07-14 Storkøbenhavn, Denmark

Agil projektleder

Kunden står overfor at s
kulle udvide scope i et kørende agilt projekt, som allerede har sat de første del-leverancer i produktion, og samtidig accelerere fremdriften i det nye samlede agile projekt-setup med parallelle leverancer. Derfor ønsker kunden fremadrettet at organisere projektet med flere Scrum teams. I alt op til 30 mand med POer, arkitekter, scrum masters, UX/designers, front-end, back-end og test profiler. Det ene team forventes bemandet med indiske ressourcer, hvoraf et par stykker vil være on-shore og resten off-shore.

Projektets formål er at migrere, konsolidere og gentænke kundens salgs- og selvbetjeningsunivers i tæt samarbejde med Forretningen og i forlængelse af den netop afsluttede sammenlægning. Med andre ord findes der i dag tre, stort set adskilte løsninger, på forskellig teknologi, som skal samles i én ny løsning baseret på Sitecore 8.1 og med integration til back-end legacy systemer. Teamet har allerede erfaring med Sitecore 8.1 fra andre projekter og den grundlæggende arkitektur er snart på plads.

Vi leder efter en projektleder, der:

  1. har dokumenteret solid erfaring (10+ år) med at lede komplekse agile projekter (fx ved brug af Scrum-praktikker) og specielt med at skalere på tværs af flere agile teams i et fælles projekt i tæt samarbejde med scrum master(s).
  2. kan motivere og håndtere et stort team med den kompleksitet, der kommer af spredt geografi og sprog samt kundens ambition om mere off-shore udvikling
  3. har erfaring med udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger
  4. kan håndtere og samarbejde med en styregruppe med overbevisning og situationsfornemmelse
  5. sikrer fokus - ikke bare på næste sprint, men på hele projektet – og som sammen med de enkelte teams kan nedbryde i opgaver af passende størrelse, hjælpe dem til at give transparente estimater, tydelige planer og burn downs samt forretningsmæssigt relevante leverancer
  6. naturligt sikrer tæt interessenthåndtering og inkluderer procesmæssig og organisatorisk forankring i sine planer
  7. er robust og beskytter sit team, men på den anden side også er klar til at stille krav og udfordre dem
  8. mestrer kunsten at have det store overblik og samtidig i fornødent omfang får styr på detaljen, samt udstråler kompetence fra den agile verden med udgangspunkt i en solid og dokumenteret erfaringsbase


Start: Primo august
Varighed: Året ud plus option
Arbejdssted: Storkøbenhavn
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.