#6243 | 2016-05-23 Storkøbenhavn, Denmark

Projektleder med udbudserfaring

Projektet har til formål at gennemføre et udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af udvalgte af kundens centrale systemer.

Projektledelsen skal varetages af én person, der forventes at være beskæftiget fuld tid fem dage om ugen.

Til projektledelsen ønskes en konsulent, der har erfaring med projektledelse af større og komplekse offentlige udbudsprocesser med et væsentligt og komplekst it-element. Ressourcen skal kunne forestå koordination med andre projekter, lede arbejdet samt koordinere og samle leverancer fra forskellige områder.

Projektlederens arbejde forventes blandt andet at involvere følgende aktiviteter:
 • Udarbejdelse og planlægning af projektet
 • Organisering af projektet herunder tilvejebringelse af overblik over nødvendige ressourcer til brug for gennemførelsen af projektet
 • Sikring af at udbuddet gennemføres i henhold til den aftalte tidsplan
 • Planlægning, koordination og opfølgning på alle projektets aktiviteter
 • Interessenthåndtering herunder servicering af styregruppe og programledelse
 • Sikre gennemførsel af projektforløb ved koordinering og opfølgning på planlagte leverancer i henhold til tidsplanen, herunder deltage i udarbejdelse af udbudsmateriale, kontraktforhandling, leverandørvalg
 • Sikring af tilstrækkelig og rettidig information til interessenter inden og uden for organisationen, og udarbejdelse af beslutningsoplæg til styregruppe og programledelse og direktion. Gennemførelse af udbudsforløb

Krav til Erfaring
Konsulenten, som skal være udførende på opgaven, skal besidde følgende erfaringer:
 • Solide og stærke projektlederkompetencer (minimum 5 års erfaring), som både kan sikre intern og ekstern interessenthåndtering, og sikre, at organisationen tilvejebringes de fornødne leverancer inden for den meget pressede tidsplan
 • Solidt og bredt kendskab til it og evne til at forstå meget komplekse it-driftsmiljøer
 • Solid erfaring med gennemførelse af offentlige EU-udbud herunder gerne erfaring med udbudsformen konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling

Det vægtes positivt, at erfaringen så vidt muligt er oparbejdet ved gennemførelse af større sammenlignelige it-udbudsprojekter inden for sammenlignelige offentlige myndigheder.

Krav til kompetencer
Konsulenten som skal være udførende på opgaven, skal have følgende kompetencer:
 • Erfaring med PRINCE2-baseret projektledelse samt evt. MSP (Managing Successful Programmes) kompetencer eller tilsvarende
 • Dokumenteret succesfuld projektledelse i større it-udbudsprojekter i den offentlige sektor
 • Erfaring med udarbejdelse af projektmateriale (projektinitieringsdokumentation og business case)
 • Erfaring med identificering af forretningskrav og udarbejdelse af kravspecifikation for it-projekter, gerne i forbindelse med udbud af sammenlignelige ydelser (drift, vedligeholdelse og videreudvikling).

Det vægtes positivt, at konsulenten har en både bred og dybdegående erfaring med it-området, og har gennemført flere større offentlige it-udbud.

Krav til Uddannelse
Konsulenten som skal være udførende på opgaven, skal have følgende uddannelsesniveau
 • Længere videregående uddannelse på kandidatniveau
 • Det er et mindstekrav, at den tilbudte konsulent er certificeret PRINCE2 Practitioner eller tilsvarende
 • Det vægtes positivt, at konsulenten er certificeret inden for programledelse grundet projektets størrelse og kompleksitet.


Start: 8. juni 2016
Varighed: 1½ år
Arbejdssted: Storkøbenhavn
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.