#5492 | 2016-01-26 Storkøbenhavn og Sjælland, Denmark

Delprogramleder for delprogram Teknik

I forbindelse med Egenleverance Programmet hos vores kunde, søges en konsulent der kan varetage rollen som delprogramleder for delprogram Teknik.

Delprogramlederens overordnede ansvar er at lede delprogrammet og dets underliggende projekter frem mod levering af de ønskede leverancer.

Ansvar:
 • Ansvar for at modtage, modne og styre projekter og disses leverancer defineret og igangsat af Programstyregruppen
 • Ansvar for delprogramplanlægning og opfølgning
 • Ansvar for delprogrammets fremdrift med reference til Delprogramstyregruppe og Program Manager, herunder koordination af alle projekter, aktiviteter og processer, der indgår i delprogrammet
 • Ansvar for levering af delprogrammets leverancer i henhold til gældende tolerancer.
 • Anskaffelse og vedligehold af nødvendig kompetence og kapacitet i delprogrammet i samarbejde med program manager.
 • Ansvar for overordnet opfølgning på eksterne leverandørers performance på projektniveau.
 • Ansvar for løbende at sikre, at de enkelte leverancer i projekterne er veldefinerede og har et klart formål.
 • Daglig ledelse af projektlederne inden for eget delprogram
 • Ansvar for udarbejdelse af relevante delprogramledelsesprodukter og tilhørende projektprodukter
 • Styring af budget, ressourcer, fremdrift og afhængigheder i eget delprogram
 • Risikostyring i delprogrammet på tværs af projekter og eskalation til program manager hvis nødvendigt
 • Håndtering og eskalering af problemer og ændringsønsker fra projekterne
 • Løbende rapportering af fremdrift til program manager og delprogramstyregruppe

Der efterspørges:
 • Daglig ledelse af projektledere og projektressourcer
 • Styring af og opfølgning på leverancer fra projekterne i delprogrammet i henhold til tid, kvalitet og omkostninger
 • Løbende koordination mellem delprogrammets projekter
 • Etablere og udføre nødvendig risikostyring i delprogrammet
 • Rapportere delprogrammets status i henhold til gældende metoder og skabeloner
 • Sikre kvalitet i leverancer fra projekter
 • Drive delprogrammet i tråd med gældende programstrategier


Start: 8. februar 2016
Varighed: 2016 ud med option på forlængelser i 2017
Arbejdssted: Storkøbenhavn og Sjælland
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.