#5413 | 2016-01-11 København, Denmark

IT projektleder - offentlig sektor

Vi søger en projektleder til at varetage projektledelsen af 3 sideløbende projekter hos en større offentlig myndighed:
 1. Digital Post
Projektet skal implementere tilpasning af Klientsystemet (sagsbehandlingssystem), så dokumenter kan sendes digitalt til klienter. Projektet er i gennemførselsfasen. Der er indgået aftale med leverandør, lavet kravspecifikation og påbegyndt udvikling.


2. Klientsystem:
Opgaven består i at koordinere release af en ny version af Klientsystemet. Der er defineret en samarbejdsorganisation og der foreligger en tjekliste. Der tilknyttes bl.a. en realease manager og en test manager til projektet.


3. Registrering:
I forbindelse med registrering skal kunden konvertere mellem 2 myndigheds-enheder, og har nedsat en task force, der skal afdække konsekvenserne heraf og sikre implementeringen af de nødvendige tiltag for at kunden kan varetage denne opgave. Konsulenten vil indgå i denne task force.


Konsulenten skal gennemføre projekterne i samarbejde med Kundens projektorganisation (projektgruppe, styregruppe og diverse samarbejdsfora).

Konsulenten skal ifm. projekterne forestå projektledelse i henhold til standarderne anvendt i it-projektenheden (ITP) samt efter den fællesoffentlige IT-projektmodel.


Konsulentens opgaver:

 • Leverandørstyring
 • Udarbejdelse af projektdokumenter og relevante ledelsesprodukter
 • Forandringsledelse i forbindelse med projektet omkring Digital Post.
 • Afdækning og analyse af behov for it-understøttelse i forbindelse med Registrerings-projektet.
 • Konkretisering og gennemførsel af nødvendige tiltag hos kunden i forbindelse med Registrerings-projektet.
 • Løbende sparring og videndeling med øvrige ITP medarbejdere for at sikre fremdriften af opgaven internt hos Kunden i forbindelse med Registrerings-projektet.


Krav til konsulenten (disse er mindste-krav, som alle skal være opfyldt):

 • Minimum 3 års erfaring med løsning af tilsvarende opgaver i en større offentlig virksomhed.
 • Kompetencer inden for IT-projektledelse efter anerkendt metode, fx PRINCE2.
 • Anerkendt certificering inden for projektledelse, fx PRINCE2 (Foundation) eller tilsvarende.
 • Dokumenterede kompetencer inden for Den fællesstatslige IT-projektmodel, herunder udarbejdelse af obligatoriske dokumenter i henhold til denne.


Start: 1. februar
Varighed: 31/1 2017 - 35 timer pr uge
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.