#5228 | 2015-11-16 Kbh, Denmark

Analysebistand ifm anskaffelse af sagsbehandingssystem- offentlig sektor

Konsulenten skal yde konsulentbistand til forretningsanalyse i forbindelse med Kundens anskaffelse af et nyt sagsbehandlings-system. Konsulenten skal indgå i Kundens projektgruppe i analyse- og anskaffelsesfasen og skal bl.a. bistå Kundens projektleder med gennemførsel af en række analyser. Konsulenten skal indgå som projektdeltager i Kundens projektteam igennem faserne analyse og anskaffelse og skal udgøre bindeled mellem brugerne i forretningen og projektet. Konsulenten skal bistå Kundens projektleder med løsning af en række opgaver, herunder følgende opgaver:

  • Bistand til udarbejdelse af obligatoriske dokumenter ift. den fællesstatslige projekt- og programmodel, herunder også udarbejdelse af input/afsnit til projektets PID
  • Bistand til og udarbejdelse af en række analyser, herunder målanalyse (fx målhieraki), gevinstanalyse (fx gevinstkort og forudsætningsdiagram), SWOT, interessentanalyse, risikoanalyse, behovsanalyse, gap-analyse af forretningsbehov vs. funktionalitet i standardsystemer m.fl.
  • Dokumentation af arbejdsgange og udarbejdelse af arbejdsganganalyser
  • Afdækning af brugernes behov, bl.a. gennem facilitering (og dokumentation) af en række workshops med brugerne
  • Udarbejdelse af input til udbudsmaterialet
  • Bistand til planlægning af den organisatoriske forandringsproces

Anskaffelsen af systemet vil foregå i samarbejde med Kundens udbudsteam i It-Administration, som varetager udbudsrådgivning og leverer skabeloner til gennemførsel af udbuddet.


Kompetencekrav:
  • Konsulenten skal have erfaring indenfor området af Justsitsminiseriets resortområde, eller andre ministerområder, hvor der har været efterspurgt større forretningskritiske sagsbehandlingssystemer. - Minimum 3 års dokumenteret erhvervser-faring med løsning af opgaver svarende til det ovenfor beskrevne i en større offentlig virksomhed.
  • Konsulenten skal have dokumenterede kompetencer inden for Den fællesoffentlige IT-projektmodel, herunder udarbejdelse af obligatoriske dokumenter i henhold til denne. * Dokumenterede kompetencer inden for systematisk behovsafdækning. * Dokumenterede kompetencer inden for gennemførsel af arbejdsganganalyser. * Dokumenterede kompetencer inden for organisatorisk forandringsledelse.
  • Længerevarende akademisk uddannelse svarende til en kandidatgrad (5 år)


Start: 1-12-2015
Varighed: 31-12 2016 + 12 mdr option
Arbejdssted: Kbh
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.