#5216 | 2015-11-11 For størstedelen remote, Denmark

Driftsansvar - Overvågning og Handling

Vi skal finde en kompetent driftsmand - der på ugebasis kan foretage en gennemgang af driften og gøre noget ved eventuelle fundne fejl.
Desuden kan der forekomme requests fra brugerne om fejl og mangler som skal bearbejdes.

Opgaven kan i store træk udføres remote.

Beskriv opgaven eller de ønskede kompetencer:
Vi søger en drift ansvarlig til server monitorering af Node.js backend på et kunstprojekt.

Vi søger en driftansvarlig til server monitorering af Node.js backend på et kunst projekt.


Den Driftsansvarliges forpligtelser:

Software og datakilder

 1. Fjern monitorering af Server.

 2. Fjern monitorering af Windows Server.

 3. Udbedring af problemer dækket af aftalen inden for en aftalt tidsramme

 4. Rapportering af fejl der ligger uden for aftalen.

 5. Coffeescript / Node.js

Elementer omfattet af aftalen

 1. Virtual Windows Server

 2. Back-end

 3. Eksterne datakilde:

 4. Client hardware fejl.

 5. Server hardware fejl

Tidsrammer

 1. Fejldianosticering og rettelse af backend fejl
Inden for 21 dage efter konstatering

2. Afregning
Afregning af timeforbrug sker kvartalsvis eller ved afslutningen kontrakten og skriftligt.

3. Hardware Fejl der er dækket af aftalen
Indkøb, klargøring og idriftsættelse af ny computer skal ske i løbet af 21 dage.

4. Hardware Fejl der ikke er dækket af aftalen

Fejl skal rapporteres til AK i løbet af 7 dage.

Kontrakten løber indtil et fast antal timer aftalt på forhånd er blevet brugt eller kontrakten udløber.

Start: 2 januar 2016
Varighed: Ca. 5 timer pr uge hele 2016
Arbejdssted: For størstedelen remote
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.