#5189 | 2015-11-10 Kbh, Denmark

Projektleder til projektledelses-støtte - offentlig sektor

Til en af vores offentlige kunder søger vi en konsulent til flg:
Kunden ønsker en projektleder til projektunderstøttelse til at bistå den overordnede projektleder på et projekt vedrørende håndtering af digitale medier hos Offentlige myndighed.

Beskrivelse af opgaven:
Projektunderstøttelse af IT-anskaffelsesprojekt, herunder analyse og udarbejdelse af materiale til brug for risikovurdering i Statens IT-projektråd, funktionelle krav til kravspecifikation samt øvrigt udbudsmateriale.
Projektunderstøttelsen skal blandt understøtte i forbindelse med følgende aktiviteter:
 Udarbejdelse af en business case og et projektinitieringsdokument (PID) baseret på Statens It-projektråds skabelon i samarbejde med overordnet projektleder og projektdeltagere.
 Udarbejdelse af udbudsmateriale (herunder bl.a. funktionel kravspecificering og samlet kravspeci-ficering inkl. tekniske krav) mv.
 Sparring omkring estimering og planlægning.


Projektet har til formål såvel at tilvejebringe de nødvendige ændringer i netværk og grænseflader for at kunne modtage medier, som at etablere en platform (Digital Asset Manegement, DAM) til brug for opbevaring, versionsstyring og fremfinding – herunder evt. forskellige former for søgeværktøjer.

Projektet befinder sig i initieringsfasen, hvor den forretningsmæssige analyse er i gang.
Det er den overordnede projektleder, der står for rapporteringen til projektets interessenter – herunder styregruppen, men det forventes, at den tilbudte konsulent kan bidrage til rapporteringen. Kundens krav til kvalifikationer:

  • Certificeret Prince 2 Practitioner, IPMA C eller tilsvarende
  • Mindst 5 års erfaring som projektleder for it-projekter
  • Dokumenteret erfaring med mindst to projekter vedrørende it-understøttelse af kompleks offentlig sagsbehandling.
  • Dokumenteret succesfuldt samarbejde som projektleder for mindst to større offentlige projekter. --Projektleder i projekter med flere myndigheder.
  • Dokumenteret erfaring fra mindst to projekter gennemført efter den fællesstatslige it-projektmodel inklusiv udarbejdelse og fremlæggelse af dokumentation til Statens IT-råd.


Start: Ultimo Nov
Varighed: Maj 2016 + option på 6 mdr
Arbejdssted: Kbh
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.