#4874 | 2015-08-10 København, Denmark

Senior Projekt/ Programleder - Anskaffelse - Offentlig sektor

Til en stor offentlig kunde søger vi en Senior projekt/ program leder til ledelse af analyse og anskaffelse af et Management System til sagsbehandling. Konsulenten skal lede processen som et projekt eller program, og skal identificere om processen skal gennemføres som projekt med delprojekter eller program med projekter. Processen skal foregå efter den Fællesstatslige IT-projekt- og programmodel.

Kunden ønsker at understøtte sagsbehandlingen med et standardsystem, der skal afløse det eksisterende Klientsystem -et legacy system. Klientsystemet skal understøtte kundens forretningsgange og dermed den overordnede forretningsstrategi. Generelt er der et ønske om, at et klientsystem via digitalisering af arbejdsgange understøtter effektiv opgavevaretagelse og dermed mindsker medarbejdernes administrative byrde. Beslutningen er truffet på baggrund af business case analyse.
Systemet skal understøtte:
 • Hurtig udvikling og implementering af ændringer og ny funktionalitet.
 • Selvbetjening for en bestemt gruppe brugere
 • Understøttelse af bedre drift- og ledelsesinformation.
 • Brugervenlig brugergrænseflade.
 • Understøttelse af mobilitet hos medarbejderne.

KONSULENTENS OPGAVER:
Konsulenten skal ifm. opgaven forestå ledelse efter den fællesoffentlige IT-projekt- og programmodel og skal herunder løse følgende opgaver:
 • Organisering af opgaven i et projekt eller program med identifikation af eventuelle delprojekter
 • Ledelse af de første faser (Projekt: analyse og anskaffelse; Program: identificering, præcisering og første bølge)
 • Udarbejdelse af obligatoriske dokumenter ifht. den fællesstatslige projekt- og programmodel.
 • Aktiviteter i relation til IT-rådet
 • Gennemføre anmeldelse til IT-rådet
 • Gennemføre proces for risikovurdering
 • Løbende rapportering
 • Gennemføre proces for forelæggelse for finansudvalget
 • Gennemføre analyseaktiviteter – fx interessentanalyse, risikoanalyse, behovsanalyse, gap-analyse af forretningsbehov vs. funktionalitet i standardsystemer m.fl.
 • Forestå endelig udarbejdelse af business case efter statens model på baggrund af den foreliggende business case.
 • Udarbejde input ifm. udbud

Anskaffelsen af systemet vil foregå i samarbejde med Kundens udbudsteam i It-Administration, som
varetager udbudsrådgivning og leverer skabeloner til gennemførsel af udbuddet.

KRAV TIL KONSULENTEN:
 1. Minimum 5 års dokumenteret erhvervserfaring i en større offentlig virksomhed med tilsvarende typer opgaver.
 2. Dokumenterede kompetencer inden for Den fællesoffentlige IT-projektmodel.
 3. Dokumenterede kompetencer inden for IT-projektledelse efter anerkendt metode, fx PRINCE2.
 4. Dokumenterede kompetencer inden for IT-programledelse efter anerkendt metode, fx MSP.
 5. Dokumenterede kompetencer inden for organisatorisk forandringsledelse.
 6. Dokumenterede kompetencer inden for gennemførsel af projekter i samarbejde med Statens It-projektråd.
 7. Anerkendt certificering inden for projektledelse, fx PRINCE2 (practioner) eller IPMA niv. C eller B.
 8. Anerkendt certificering inden for programledelse, fx MSP eller PgMP.
 9. Meget gerne erfaring med projekter der vedrører digitalisering og kompleks sagsbehandlings-systemer til Staten.


Start: 8. september
Varighed: 1 år - 35 timer pr uge
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.