#4787 | 2015-06-30 København, Denmark

Datamodelleringsopgave

For offentlig kunde i København søger vi en datamodellør. Vedkommende skal forestå udarbejdelsen af konceptuelle og logiske datamodeller som en del af kravspecifikation for nye løsninger.

Konsulenten skal løse:
  • Udarbejde konceptuelle og logiske datamodeller i dialog med forretningen mhp. på effektivisering.
  • Indgå i dialog med fagområder og øvrige medarbejdere, om formulering og gennemførelse af digitale projekter, herunder rådgive om muligheder og begrænsninger i forhold til datastrukturer.
  • Konsulenten vil selvstændigt føre dialogen med forretningen, og vil være involveret i flere projekter og opgaver ad gangen, og skal således formå at balancere kvalitet og tidsrammer til størst effekt.
  • Konsulenten skal arbejde analytisk og tænke struktureret. Konsulenten skal skabe overblik over de data der anvendes og produceres, som del af de berørte processer og systemer, og dermed kunne omsætte forretningsgange til databehov.

Der ønskes en person som er udadvendt med erfaring i at føre en konstruktiv dialog og kommunikere komplekse (tekniske) problemstillinger.

Kompetenceforventninger:
  • En IT-rettet videregående uddannelse som datalog, ingeniør, cand. IT el. tilsvarende.
  • Minimum 5 års dokumenteret, relevant erfaring fra lignende opgaver med datamodellering.
  • Erfaring med overgangen mellem logisk og fysisk datamodel.


Start: 6. august 2015
Varighed: Fem uger, fuld tid
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.