#4270 | 2015-01-09 København, Denmark

Projektleder, offentlig erfaring (deltid)

Projektledelse ifm gennemførsel af projektet ”IT-understøttet logning”. Opgaven er forankret i Kundens Center for Projekter.

Der arbejdes efter den fællesstatslige IT-projektmodel for at opnå holdbare løsninger på tværs af både det tekniske, projekttekniske og forretningsmæssige område.

Projektets formål er at tilvejebringe en it-understøttet logningsservice. Gennem en anvendelig og brugervenlig brugergrænseflade skal Kunden – ud fra et forretningsmæssigt såvel som et teknisk behov - løbende have mulighed for at gennemse og kontrollere loggene på udvalgte, kritiske systemer.

Projektet, der skal ledes, skal analysere, anskaffe og implementere et digitalt logningsværktøj (skal primært implementeres ift. 4 kritiske systemer). Projektet skal derudover blandt andet levere dokumentation omhandlende implementering af logningsværktøjet i andre systemer, driftsvejledninger, systemdokumentation, support- og vedligeholdelsesdokumentation, samt beskrive hvilke generiske krav der fremover bør gælde for nye og eksisterende systemer.

Der foreligger på starttidspunktet et projektgrundlag, og analysefasen er startet, men ikke afsluttet (forventes afsluttet 2. marts). Herefter følger anskaffelse (specificering og udbud) og gennemførselsfase. Der vil være tilknyttet en projektgruppe med den fornødne tekniske viden. Der vil ved projektstart foreligge opdateret risikobillede, som projektgruppen kan arbejde ud fra.
Konsulenten skal ifm. projektet forestå projektledelse efter den fællesoffentlige IT-projektmodel og skal herunder løse følgende opgaver:

Projektledelse i analysefasen, herunder:
 • Afdækning af behov for logning i fire kritiske systemer hos kunder og Koncern-IT
 • Udarbejdelse af generiske krav til logning i fremtidige løsninger i overensstemmelse med Kundens arkitekturstandarder

Projektledelse ifm. anskaffelse af systemet, herunder:
 • Tilrettelæggelse af SKI-udbud og udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Gennemførsel af tilbudsevaluering

Projektledelse i implementeringsfasen, herunder:
 • Leverandørstyring
 • Udarbejdelse af dokumentation
 • Forandringsledelse i forbindelse med projektet

Løbende sparring og videndeling med Center for Projekters øvrige medarbejdere for at sikre fremdriften af opgaven internt hos Kunden.

MINDSTEKRAV:

 • Minimum 5 års dokumenteret erhvervserfaring med IT-projektledelse i en større offentlig virksomhed
 • Min 5 års dokumenteret erfaring med at arbejde efter Den fællesoffentlige IT-projektmodel
 • Min 5 års dokumenteret erfaring med IT-projektledelse efter anerkendt metode, fx PRINCE2
 • Anerkendt certificering inden for projektledelse, fx PRINCE2 (Foundation) eller tilsvarende


Start: Februar
Varighed: 11 måneder (ca. 20 timer/ugen) + option
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.