#4269 | 2015-01-09 København, Denmark

Projektleder, Offentlig erfaring

Projektledelse af 2 projekter i forbindelse med analyse, anskaffelse og implementering af et nyt system.
Fokus for projekterne er det projektfaglige miljø, hvor der arbejdes efter den fællesstatslige IT-projektmodel for at opnå holdbare løsninger på tværs af både det tekniske, projekttekniske og forretningsmæssige område.

Projekt 1:
Konsulenten skal forestå projektledelse gennem den sidste del af anskaffelsesfasen af et nyt system samt implementeringen af et nyt system. Kunden har på Leverancens starttidspunkt en godkendt PID og anskaffelsen af systemet er ligeledes igangsat som et begrænset EU-udbud

Opgaver:

Projektledelse i anskaffelsesfasen, herunder:
 • Koordinering af spørgsmål/svar ifm. tilbudsfasen
 • Evaluering af de indkomne tilbud i overensstemmelse med udbudsbetingelserne

Projektledelse i implementeringsfasen, herunder:
 • Leverandørstyring
 • Ledelse af pilottest
 • Håndtering af overgang fra og udfasning af eksisterende systemer
 • Ledelse af den decentrale udrulning over hele landet
 • Forandringsledelse i forbindelse med projektet

Løbende sparring og vidensdeling med Center for Projekters øvrige medarbejdere for at sikre fremdriften af opgaven internt hos Kunden.

Projekt 2:
Konsulenten skal forestå projektledelse ifm. analyse og anskaffelse af nytsystem. Projektet består af en række delleverancer, hvoraf den første vil være en foranalyse, som skal udgøre beslutningsgrundlaget for hvilken form for it-understøttelse, der er nødvendig.

Opgaver:

Projektledelse i analysefasen, herunder:
 • Afdækning af behov for it-understøttelse.
 • Analyse af muligheden for integration med klientsystemet
 • Analyse af hvordan man kan opfylde de lovmæssige krav
 • Udarbejdelse af business case

Projektledelse ifm. anskaffelse af systemet, herunder:
 • Evt. gennemførsel af dialog med markedet
 • Tilrettelæggelse af udbud og udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Gennemførsel af tilbudsevaluering
 • Gennemførsel af afklaringsfase med den valgte leverandør

Særligt ifm. behovsafdækningen i analysefasen vil brugernes inddragelse og involvering være afgørende. Behovsafdækningen anses som en central opgave i projektet.

MINDSTEKRAV:

 • Minimum 5 års dokumenteret erhvervserfaring med IT-projektledelse i en større offentlig virksomhed
 • Dokumenteret erfaring med at arbejde efter Den fællesoffentlige IT-projektmodel
 • Min. 5 års Dokumenteret erfaring med IT-projektledelse efter anerkendt metode, fx PRINCE2
 • Min 5 års Dokumenteret erfaring med Organisatorisk Forandringsledelse i større distribuerede organisationer
 • Anerkendt certificering inden for projektledelse, fx PRINCE2 (Practitioner) eller tilsvarende


Start: Februar
Varighed: 11 måneder + option
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Type: Freelance

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.