#4202 | 2014-12-03 Midtjylland, Denmark

Chefprojektleder, IT transformation

Der skal implementeres et nyt datterselskab i kundens organisation, og i den forbindelse er der etableret et transition/transformation program der skal sikre implementering af relevante områder igennem due diligence perioden.

Et af de områder er at sikre kunden fortsat kan understøtte datterselskabet i relation til de IT systemer de anvender og skal anvende. Herunder sikre klart billede af systemlandskabet for hardware, software, licenser og support til understøttelse af de forretningsprocesser der defineres undervejs i programmet.

Projektlederns opgaver vil bl.a. blive:

At assistere Programlederen i at afgrænse og gennemføre IT Transformation projektet – herunder sikre:

 • At formål, mål og udbytte er klart defineret for projektet og afstemt med interessenter i programmet.
 • At der defineres fastlagte arbejdspakker, med afstemt omfang, som er tidsafgrænset og med tilhørende økonomi for gennemførelse af delprojektet
 • At der defineres et klart billede over de risici, trusler og muligheder der ligger i Projektet.
 • At give input i relation til afstemt kommunikationsplan og tværgå-ende arbejdsgrupper. Her primært med fokus på at få afstemt forretningsprocesser og IT understøttelse af disse.
 • Derudover at tage ansvar for den daglige projektledelse i forhold til delprojektet. Herunder sikre fremdrift og overblik for Programlederen og Styregruppen.
 • Sikre en struktureret tilgang i overdragelsen fra projekt til drift så der sikres et stabilt IT miljø for forretningen.

Ønskede kompetencer:

 • 3-5 erfaring i relation til transformations projekter med en høj grad af kompleksitet.
 • Evne til at kommunikerer effektivt med interessenter både internt og eksternt på flere niveauer fra Direktion til teknisk personale.
 • Evne til at skabe overblik i komplekse programmer til understøttelse af styregruppens beslutningsgrundlag.
 • Evne til at lede en projektgruppe og skabe fremdrift.
 • Erfaring med ERP systemer, Hardware, Software, Licenser og IT Drift
 • Gerne erfaring med transformations projekter i forbindelse med opkøb


Start: December
Varighed: 6 måneder
Arbejdssted: Midtjylland
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.