#4192 | 2014-11-28 Fredericia, Denmark

Program Manager opgave - Informations-sikkerhed

Vi søger en programleder til denne opgave:

En del af koncern strategien for kunden er at etablere et program til afdækning og gennemførelse af aktiviteter relateret til Informationssikkerhed.
De enkelte områder defineret i programmet har til hensigt at højne modenheden internt hos kunden såvel som i branchen generelt.

Dette skal gennemføres i overensstemmelse med de løfter kunden har givet til omverdenen i forbindelse med Koncern Strategien.


Projektet er organiseret med en styregruppe bestående af Informationssikkerhedsudvalget.

Herunder forretningsansvarlige med ansvar for at nå de stratetiske mål, sikre implementering i overensstemmelse med aftalt omfang og sikring af at gældende standarder og lovgivning på området er opfyldt inden for eget ansvarsområde.

Proces ansvarlige med ansvar for at leverer løsninger til forretningsansvarlige inden for aftalt omfang.

Opgaver for Programlederen:
At assistere Informationssikkerhedsudvalget (styregruppen) i at afgrænse og scope programmet således:

  • At formål, mål og udbytte er klart defineret for alle del projekter og afstemt med interessenter i programmet.
  • At der defineres fastlagte arbejdspakker, med afstemt omfang, som er tidsafgrænset og med tilhørende økonomi for gennemførelse af delprojektet. Arbejdspakkerne skaber overblik over det samlede program der forventes leveret inden for en 3 årig periode.
  • At der defineres en klar strategi for kommunikation internt, såvel som eksternt i relation til programmet
  • At der defineres et klart billede over de risici, trusler og muligheder der ligger i programmet, samt udarbejdelse af afstemt risiko plan.
  • Derudover at tage ansvar for den daglige programledelsen i forhold til delprojekterne defineret for hvert enkelt forretningsområde. Herunder sikre fremdrift og overblik for styregruppen.
Krav til Profilen:

5-10års erfaring i relation til programledelse.
  • Evne til at kommunikerer effektivt med interessenter både internt og eksternt på flere niveauer fra Direktion til teknisk personale.
  • Evne til at skabe overblik i komplekse programmer til understøttelse af styregruppens beslutningsgrundlag.
  • Evne til at lede andre projektledere og skabe fremdrift.


Start: ASAP
Varighed: 4-5 mdr + forlængelse
Arbejdssted: Fredericia
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.