#4027 | 2014-09-25 Oslo, Norway

Prosjektleder med M3 erfaring

Vi har behov for en Prosjektleder som kan lede ett av 3 delprosjekt i et meget stort prosjekt.

Denne Prosjektlederen må prate et av de nordiske språkene, være tilgjengelig meget raskt ( umiddelbart) og kunne jobbe onsite 5 dager / uke i Oslo-området.

Engasjementet vil gå minst ett år fram i tid.

Opgaver:

  • Utarbeide delprosjektets planer; fremdrift, ressurser, møteplaner, avhengigheter, anskaffelser
  • Påse at plan er konsistent med øvrige delprosjekters planer samt prosjektets overordnede plan
  • Allokere delprosjektets Infor-ressurser og kommunisere oppgaver
  • Følge opp fremdrift, ressurser og forbruk, risikoer, issuer og endringsforespørsler
  • Utarbeide leveransebeskrivelser for egne leveranser
  • Lede QA-gjennomgang av egne leveranser
  • Rapportere til Hoved Prosjektleder

Det er en forutsetning at Prosjektlederen har enten M3 erfaring, eller generell ERP erfaring.

Prosjektlederen må kunne jobbe tett med kundens delprosjektleder om planer og statuser og forstå kundens behov og bekymringer.

Evne til samarbeid og kommunikasjon er viktig. I tillegg må Prosjektlederen være sterk og klar både mht. å følge opp at eget team leverer ihht. planer, men også mht. å sikre at kunden leverer i tråd med hva som er avtalt.

Start: Umiddelbart
Varighed: 12 måneder + option
Arbejdssted: Oslo
Krav: Min. 5 years of professional IT experience.

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.