#3848 | 2014-07-11 Denmark

Projektleder med god pen

Vi leder efter en projektleder der vil være med til at udarbejde udbudsmateriale sammen med Prodata for efterfølgende – forhåbentlig – fortsætte som projektleder på denne opgave:

Fra EU er der kommet et krav om at udvikle elektroniske løsninger i stedet for papirbårne procedurer. Derfor søger vi for offentlig kunde i Storkøbenhavn en projektleder der er rigtig dygtig til at skrive og formulere sig. Projektlederen skal lede 14 andre konsulenter.

Foranalyseprojektet skal beskrive og estimere de nødvendige IT- og forretningsmæssige ændringer, herunder fastlægge i hvor høj grad, der vil være behov for nyudvikling og i hvor høj grad, der vil være behov for tilretning af eksisterende løsninger.

Konsulenterne skal levere en analyse med oplæg til programkonstruktion.

Projektet skal, hvor det er relevant for det videre arbejde følge standarden i forhold til Statens IT-projektmodel.

Konsulentopgaven skal gennemføres med høj grad af selvstændighed og drive fra konsulenterne side. Konsulenterne vil indgå i et kerneteam af relevante eksterne eksperter og faglige kompetencer med deltagelse af eksperter fra kunden ad hoc.

Projektlederen skal minimum have tre års erfaring som projektleder. Skal i det efterfølgende projekt udarbejde og overholde tidsplan for hele projektet, herunder styre efter kritisk vej, samt foreslå korrigerende handlinger ved afvigelser i forhold til fremdrift og resultatopnåelse. Skal endvidere rapportere fremdrift af projektet for styregruppen og stå for daglig disponering og ledelse af allokerede projektmedarbejdere, ledelse af projektaktiviteter således, at mål nås og resultater opnås.

Vi har brug for din indsats i starten af næste uge (14. og 15. juli) og vinder vi sammen opgaven starter den egentlige opgave 15. september og er estimeret til tre måneder.

Start: Lidt i næste uge, derefter 15. september 2014
Varighed: Tre måneder
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.