#3555 | 2014-03-24 København, Denmark

Forretningsmæssig Projektleder med Basel II erfaring

Management konsulent til Business Projekt Management opgaver:

  • Varetager de forretningsmæssige interesser.
· Varetager projektledelsen.
· Bidrager til at projektet forretningsmæssige succeskriterier defineres og opfyldes.
· Ansvarlig for fremskaffelse af nødvendig forretningsmæssig viden.
· Sikrer at løsningen dækker de forretningsmæssige behov på tværs af fagområder.
· Sikrer kvaliteten ved løbende at tage aktiv stilling og endelig godkende brugeraccepttesten.
· Medvirker ved rapportering, herunder medvirke ved en evt. ændringsstyring og tilhørende rapportering til Forretnings- udvalget.
· Ansvarlig for løbende information til PI’erne.
· Budgetansvarlig for projektets PI-ressourceforbrug.
· Ansvarlig for beregning af projektets samlede benefits i forhold til projektets samlede omkostninger og investeringer
· Sikrer at de beregnede benefits opnås.

Som forretningsmæssige projektleder har du det primære fokus på at etablere et tæt samarbejde mellem kravstiller og programteamet. Idet kravstiller og interessanter til tider kan være af meget divergerende holdning og opfattelse skal man kunne magte og udøve diplomati i løsnings-anskuelsen.

Konsulenten får en aktiv rolle i både afklaring, planlægning, og prioritering samt test/afprøvning og ibrugtagning af projektets løbende aktiviteter og leverancer på forretningssiden i tæt samarbejde med programlederen, der vil i den forbindelse være en stor udfordring i kommunikation til og med kravstiller (proaktivitet i denne opgave er påkrævet).
Ligeså løbende forventningsafstemning til kravstiller således at der sikres et ejerskab hos og ansvar i forhold til løsningen hos kravstiller.

Dialog, samarbejde og en til tider ”klar” kravspecifikation er nøgleord for projektlederen, og vedkommende har ansvaret for at levere forretnings foranalyse og kravspecifikation, dog vil programmets udviklingsmetode være agil baseret, hvilket vil medvirke til at der løbende vil ske afklaring af ikke fyldestgørende beskrevet krav og udviklingsønsker fra kravstiller, eller rettere der vil kontinuerlig ske afklaring og prioritering af programmets leverancer mellem programmets spor og forretningens brugere (kravstiller/kunde(er)

Den forretningsmæssige projektleder skal derfor dels agere bindeled mellem forretningens brugere og programlederen dels sikre et tæt daglig samarbejde mellem forretningens brugere og programmets udvikler, facilitere den løbende specifikation af projektets leverancer (delleverancer), samt hjælpe med at prioriter, planlægge, estimerer, teste samt produktionssætte af de prioriterede leverede produktionsmodne delleverancer i programmet’s enkelte spor, som godkendes af forretningens brugere og kan tages i brug efterfølgende.

Ønskede kompetencer:

  • Kendskab til ”Agil” (eller iterativ udviklingsproces) projektledelse er en klar fordel idet programmet vil gøre brug af en Agil tilgang i den daglig styring af programmet.
  • Kendskab til BI (gerne SAS FM)
  • Tidligere arbejdet med BASEL samt Corep og forretningsviden på dette område er et must
  • God til at afstemme forventninger
  • Evnen til at indleve sig i kundens behov
  • Velformuleret
  • Forretningsforståelse og branchekendskab
  • Samarbejds- og konfliktløsnings evner


Start: April
Varighed: 8 måneder
Arbejdssted: København
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.