#2691 | 2013-03-18 Trondheim, Norway

Testautomatiserer/Teknisk tester

Du vil være hovedansvarlig for at tjenestene holder høy kvalitet og at alt virker slik brukerne forventer at det skal virke.

Videre må du:
 • ha erfaring med å definere tester og testcaser i dialog med kunder, produkteier og systemutviklere.
 • trives i kaos men arbeide strukturert og selvstendig.
 • hele tiden søke å finne flaskehalser og feil i systemene så raskt og effektivt som mulig i tett samarbeid med utviklerne.
 • være kreativ og hele tiden arbeide for å forbedre testrutiner, testsystemer og generell kodekvalitet.
 • ha god forståelse for testing generelt og automatisert testing spesielt

Konsulenten kan være skandinavisk, men må forstå norsk. Mye dokumentasjon er også skrevet på norsk. Dette i tillegg til engelsk.

Andre Kompetanser:
 • ha gode programmeringsferdigheter i Java

Og godt kjennskap til flest mulig av disse:
 • Python
 • MySQL
 • sikkerhet (PKI/SSL)
 • WebService (SOAP/REST)
 • Sikuli
 • Selenium
 • Gatling og/eller Grinder
 • Android og iOS for testing av mobile plattformer.


Start: Snarest muligt
Varighed: 6-12 måneder
Arbejdssted: Trondheim
Krav: Min. 5 years of professional IT experience.

Opgaven er lukket

Vi beklager, men vi søger ikke længere konsulenter til dette project.

Klik på "Freelance job" for at se listen over aktuelle opgaver og job.

Hvis du er kunde og leder efter en lignende profil, kan du benytte "Få CV på IT-konsulent" formularen på vores andet website.