#11777 | 2018-08-13 Stockholm, Sweden

SharePoint utvecklare, främst frontend men även backend

Beskrivning av uppdraget:

Kundens IT-enhet utvecklar och tillhandahåller samtliga IT-system inom kunde.

Just nu är intresset för nya möjligheter till digital transformation mycket stort hos kundens företagsledning, och flera av dem vill man realisera i SharePoint.

Man arbetar därför med flera utvecklingsuppdrag i SharePoint, och man kommer under en överskådlig framtid ha behov av vidareutveckling och nyutveckling av dessa och kommande system.

Redan nu är kundens intranät och ett antal andra system realiserade i SharePoint. Det pågår också initiativ på Office 365 som man kommer att utöka under hösten.

Som SharePoint-utvecklare kommer du att delta i ett team som bestående av andra SharePoint-utvecklare och arkitekter, både anställda och konsulter. Det är en dynamisk och kreativ utvecklingsmiljö där vi till stora
delar arbetar agilt.

I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak att:
 • Bolla idéer med verksamheten och andra om möjligheten och lämpligheten i att realisera diverse idéer i SharePoint
 • Stötta verksamheten med kravfångst
 • Ta fram lösningsförslag och estimat, i samarbete med arkitekter och andra

Önskvärda kunskaper
 • Har flera års erfarenhet av utveckling/anpassningar i SharePoint 2013 eller senare versioner.
 • Har några års erfarenhet av mobila gränssnitt och
responsiv design för SharePoint-baserade lösningar.
 • Arbetar självständigt och levererar lösningar från
ax till limpa.
 • Har god förståelse för tekniker och koncept som
CSOM, PowerShell, SharePoint Add-ins, GIT,
JavaScript, jQuery, Angular, React, TypeScript, HTML, CSS, AJAX, REST, OData, webpack
 • Skapar lösningar för Office 365
 • Erfarenhet av aktiv systemförvaltning i en större
organisation.

Meriterande kunskaper
 • Agil systemutveckling (Scrum, Kanban, DevOps)
 • UX och UI design för SharePoint-baserade
lösningar
 • SharePoint modern experience, Client-side web
parts och SarePoint Framework

Start: ASAP
Duration: 1 år plus option
Work location: Stockholm, Sweden
Requirements: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Job type: Freelance

Jeg er interesseret i denne opgave

Træk filer hertil for at vedhæfte dem
Intet er blevet vedhæftet.
Overfører: "{{uploadingFile.name}}" Vedhæftet: "{{candidate.fileName}}"
Kunne ikke behandle "{{uploadErrFile.name}}". Kun filer med følgende endelser tillades: ".pdf, .doc, .docx". Gem venligst din fil som en af de tilladte filtyper og prøv igen. Filen skal være under {{uploadErrFile.$errorParam}}
{{uploadErrorMsg}}
Vælg dokument
{{$select.selected.commonName}}
Korriger venligst disse felter og prøv så at sende igen:
 • {{ getValFieldName(field) }}

Du har lige indsendt denne formular.

Bemærk: Hvis vi vurderer, at du er den rigtige kandidat til opgaven, kontakter vi dig personligt. Dine CV-oplysninger vil ikke blive videregivet til kunden, før vi har talt med dig.

Hvis du har spørgsmål angående denne opgave, er du velkommen til at kontakte ressourceafdelingen:

Olga Saibel
Sourcing Specialist

E-mail
Mobil+46 76 843 39 34